close

หน้าแรก

menu
search

อบจ.ลำพูน เตรียมนำร่อง รพ.สต. ในสังกัด ยกระดับสู่ “Smart Health Lamphun”

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.) นำโดย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ยกระดับนำร่องพัฒนาด้านสาธารณสุขระบบ “Smart Health Lamphun” ร่วมกับ 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.ลำพูน เพื่อยกระดับนวัตกรรมด้านสาธารณสุขของจังหวัดลำพูน พร้อมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Platform Smart Health” โดย อาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสด้วยระบบ Smart Health” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสังกัด อบจ.ลำพูน และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้เข้าถึงนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง เท่าเทียม การพัฒนาโปรแกรม smart health นี้ จะสามารถให้บริการประชาชนด้านสุขภาพแบบ real time ซึ่งจะสามารถกำกับ ติดตาม การให้บริการประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน ตลอดจนจะสามารถสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

          อนุสรณ์ วงศ์วรรณ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ นับเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมการรับบริการด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล ทั้งยังเป็นการยกระดับให้หน่วยบริการสังกัด อบจ.ลำพูน มีขีดความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมบริการได้ด้วยตนเอง ครอบคลุมประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่อีกด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กทม. ยกทัพบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ตรวจสุขภาพประชาชน

กทม. ยกทัพบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ตรวจสุขภาพประชาชน

กทม. ยกบริการสาธารณสุขขึ้นห้าง ชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี …

schedule
“TK Park ยะลา” ฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการเรียนรู้

“TK Park ยะลา” ฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการเรียนรู้

ทน.ยะลา ฉลองครบรอบ 17 ปี “TK Park ยะลา” อุทยานการเรียนร…

schedule
อบจ.พิจิตร ลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล 32 แห่ง

อบจ.พิจิตร ลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล 32 แห่ง

นายก อบจ.พิจิตร สั่งลุยโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล สร้างฝายกัก…

schedule
ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

“ขอนแก่น” ได้รับคัดเลือกร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]