close

หน้าแรก

menu
search

อธิบดี สถ. ขอความร่วมมือ อปท.ทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

schedule
share

แชร์

  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุก อปท. สนับสนุนเครื่องมือ- อปพร.ตรวจเข้ม-จัดทำป้ายเตือนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

  วันที่ 14 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งหนังสือแจ้งทุกจังหวัด เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ลงนามโดย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า ตามที่ปรากฎข่าวในทางสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย

  อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) และมาตรา 13 (14) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงพิจารณาขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ดังนี้

  1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้เครื่องมือ ยานพาหนะ วัสดุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิเช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง อุปกรณ์กูชีพ อุปกรณ์แสงสว่าง เป็นต้น เพื่อให้การสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้กำลังอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว หรือ อาสาสมัครมัคคุเทศก์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง หรือสร้างความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
  3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัย หรือการแต่งกายในจุดที่ไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]