close

หน้าแรก

menu
search

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) : ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

          หลัง ก.ก.ถ. มีมติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธาน ก.ก.ถ. ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สรุปสาระสำคัญได้ความว่า

          “ให้ อปท. มีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน ประสานงานและร่วมดำเนินการกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจการด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ภายในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

          การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การจัดทำแผนงานหรือโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า

เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

(2) การจัดทำแผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมไฟป่าและการเยียวยาความเสียหายรวมถึงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า

(3) การจัดให้มีระบบแจ้งเตือน และการตรวจตราเพื่อป้องกันการเผาป่า

(4) การจัดตั้งหมู่และอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

(5) การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมไฟป่า”

          ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวได้แนบรายชื่อ อปท. โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลบ้านปง เทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลตำบลแม่แรม เทศบาลตำบลแม่หอพระ เทศบาลตำบลบ้านหลวง เทศบาลตำบลท่าผา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

อ่านประกาศฉบับที่ 1

อ่านประกาศฉบับที่ 2

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
“สมศักดิ์” ยันเดินหน้าแผนกระจายอำนาจฯ ฉ.3 เต็มที่

“สมศักดิ์” ยันเดินหน้าแผนกระจายอำนาจฯ ฉ.3 เต็มที่

“รองนายกฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน” ถก กมธ.กระจายอำนาจ หาแนวทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]