close

หน้าแรก

menu
search

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

schedule
share

แชร์

          กรมส่งเสริมฯ สั่งเทศบาล – พัทยา สำรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายชุมชน ส่งรายงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

 

          นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน ลงวันที่ 13 ส.ค. 64  ส่งถึงท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.บึงกาฬ ระบุว่า ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายชุมชน เพื่อประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ วางแผนควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพ โดยขอให้เทศบาล/เมืองพัทยาที่มีชุมชนดำเนินการ ดังนี้

 

  1. สำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายชุมชน ทุกแห่ง ตามแบบสำรวจข้อมูล
  2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ในระบบสารสนเทศ ศบค.มท. Thai QM 2021 https://thaiqm.dopa.go.th หัวข้อ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อฯ รายชุมชน พร้อมสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กำหนดให้รายงานเป็นประจำทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลา 15.00 น. โดยระบบฯ จะเริ่มรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 64
  3. ให้ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และลงนามรับรองข้อมูลจาก ระบบฯ กรณีเทศบาลส่งให้ท้องถิ่นอำเภอ กรณีเมืองพัทยา ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทางเอกสาร หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นประจำทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลา 15.00 น.
  4. ท้องถิ่นอำเภอตรวจสอบข้อมูลฯ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลจากระบบฯ และรายงานให้จังหวัดทราบ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดและลงนามรับรอง ก่อนจะรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเวลา 16.30 น.
  5. ขอให้ท้องถิ่นจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการสำรวจในวันที่ 17 ส.ค. 64 ผ่านระบบบ Web Conference

 

          สำหรับผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดให้เก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อ (ผู้ติดเชื้อที่ยังคงรักษาอยู่ ณ ปัจจุบัน) จำนวน 3 ประเภท ประกอบ 1. ผู้ติดเชื้อฯ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดิม แล้วติดเชื้อจากคนภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน (นับทุกระบบการรักษา ได้แก่ รักษาตัวที่โรงพยาบาล / สถานพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม การกักตัวในศูนย์พักคอยทั้งภาครัฐและเอกชน การกักตัวในชุมชน การแยกกักตัวที่บ้าน ฯลฯ) 2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น ซึ่งตอนเดินทางเข้ามานั้น ไม่พบการติดเชื้อ แต่พบการติดเชื้อเมื่ออยู่ในชุมชนแล้ว (นับทุกระบบการรักษา) และ 3. เป็นผู้ติดเชื้ออยู่แล้ว ซึ่งเดินทางเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดอื่น (นอกจังหวัด) เข้ามามาในพื้นที่ชุมชน (นับเฉพาะ Home Isolation : HI)

 

อ่านฉบับเต็มที่นี่ 

 

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

สั่งเทศบาล-พัทยา สำรวจโควิดในชุมชน รายงานทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]