close

หน้าแรก

menu
search

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ได้อ่านแถลงการณ์ คัดค้านพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่า

 

          ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างประมวล กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึง 20 มีนาคม 2565 นั้น   

      

          สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นตัวแทนเทศบาลทั่วประเทศ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขัดต่อหลักการการกระจายอำนาจในการปกครองท้องถิ่น ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะมีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของตนเองในท้องถิ่นนั้น มองข้ามความแตกต่าง หลากหลาย และความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องถิ่น จำกัดความเป็นอิสระของ อปท. และไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ อปท. มีอำนาจหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

                

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

          ดังนั้น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและเทศบาลสมาชิกทั่วประเทศ  จึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโปรดพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

          นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า วานนี้ ได้มีการประชุมกรรมาธิการ หารือในร่างกฎหมายทั้ง 2 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงมีความคิดว่า สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย น่าจะมีความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากสิ่งหนึ่งในร่างประมวลฯ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เป็นการถอยหลังเข้าคลอง ในขณะที่บทบาทและอำนาจหน้าที่ ก็ดูเหมือนถอยหลังกลับไปตามกฎหมายจัดตั้ง พ.ร.บ.เทศบาลเป็นหลัก ที่มาของเทศบาล ก็จะไม่มีเทศบาลตำบล ไม่มีเทศบาลเมือง ไม่มีเทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะถูกยุบมาเป็นเทศบาลทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น และไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

 

          “เบื้องต้นได้มีการหารือกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบาล ซึ่งมีแนวคิดเดียวกันที่จะร่วมกันคัดค้าน ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ จะมีการกำหนดแนวทางให้สมาชิกสมาคมฯ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันคัดค้าน โดยจะส่งเอกสารต่างๆไปให้ในแต่ละเทศบาล และขอให้พี่น้องชาวเทศบาลถือเรื่องนี้เป็นสำคัญ เพราะหมายถึงอนาคตของพวกเราชาวท้องถิ่นทั้งหมด จะถูกลดบทบาทและความสำคัญ ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

 

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

 

สันนิบาตเทศบาลฯ แถลงค้านร่างพ.ร.บ. กฎหมายท้องถิ่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]