close

หน้าแรก

menu
search

‘สัญญา ศรีวิเชียร’ ดัน ทน.ตรัง สู่ 5 นครต้นแบบ

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รับทราบ เกิดการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กร ประชาสัมพันธ์ นโยบายภารกิจ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครตรัง พร้อมทั้งเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเทศบาลไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเทศบาลนครตรังกับประชาชน และสื่อมวลชน      

          ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ การประชาสัมพันธ์จึงถือเป็นหัวใจหลักประการหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานเทศบาลดำเนินไปด้วยความราบรื่น เป็นที่ยอมรับของประชาชนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ในทุกด้าน 

          โดยในครั้งนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินการของเทศบาลนครตรังสู่ 5 นครต้นแบบ คือ นครแห่งความสุข นครแห่งความปลอดภัย นครแห่งสีเขียวและสะอาด นครแห่งการเรียนรู้ และนครของทุกคน รวมไปถึงโครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ประสบมานานหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอลฟัลต์คอนกรีต การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรัษฏา ซอย 9 และการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลนครตรัง รวมทั้งการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางนครตรังสู่การพัฒนาในอนาคต” และมีบูธกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง โครงการต่าง ๆ และรางวัลที่ได้รับ จำนวน 12 บูธด้วยกัน 

          อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลนครตรัง ได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ซักถามปัญหาข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการพัฒนานครตรังไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]