close

หน้าแรก

menu
search

สรุป 8 หน่วยงานรัฐ ที่มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ผ่านบริการช่องทางของแต่ละกระทรวง มีหน่วยงานอะไร? และของขวัญอะไรบ้าง ? ไปติดตาม

schedule
share

แชร์

      8 หน่วยงานราชการหลักของประเทศ พร้อมใจมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผ่านบริการช่องทางของแต่ละกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่ผ่านบริการช่องทางของแต่ละกระทรวง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับประชาชน

       กระทรวงสาธารณสุข 
       จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยงานเคลื่อนที่ดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

       กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
       นำเสนอบริการระบบตรวจสอบสิทธิ์เพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยประชาชน สามารถเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วย username และ Password ได้ทั่วประเทศ โครงการช้อปซอฟต์แวร์ลดหย่อนภาษี 200% มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย การทดลองใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง การเปิดให้บริการ Open House ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องทำหนังสือ หรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2562

       กระทรวงแรงงาน 
       ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11,500,000 คน เพิ่มอัตราค่าทดแทนร้อยละ70 ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายเป็น 10 ปี และเพิ่มค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นจำนวน 40,000 บาท พร้อมจัดทำบริการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาง YouTube กว่า 174 เรื่อง โดยจัดให้มีวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ หรือฝึกอบรมออนไลน์ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะ 4.0 จำนวน 286 หลักสูตร

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       มอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 6 โครงการ ปรับปรุงโครงการชลประทานและก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ กว่า 51,600 คน 17,500 ครัวเรือน จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรจุดจำหน่ายของหน่วยงานต่างๆ และในตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงเปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว และเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปศุสัตว์และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย พร้อมเปิดจุดให้บริการผ่านจุดบริการต่างๆ กว่า 160 จุดในพื้นที่ 76 จังหวัด

       กระทรวงการต่างประเทศ 
       โดยกรมการกงสุล เปิดบริการพิเศษให้บริการเอกสารแปลสําเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรเอกสาร เพื่อลดภาระของประชาชน และให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ สั่งให้บริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคมถึงมีนาคม 2562) ทั้งนี้ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องมายื่นและกรอกคำร้องด้วยตัวเอง โดยมีค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จำนวน 60 บาท

       กระทรวงวัฒนธรรม 
       เชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีลจิตภาวนาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทั่วประเทศ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 รวมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศจำนวน 13 ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562

       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. 
       จัดทำหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 และศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง และส่งมอบโอกาสในชีวิตด้านการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ ภายใต้พัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อผ่านโครงการประมงสันติสุข เพื่อเร่งขยายพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแก้ปัญหาการทำประมง พร้อม เร่งผลักดันกิจกรรมหลักโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเร่งรัดก่อสร้างและเตรียมความพร้อมสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ให้สามารถเปิดดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2563 เร่งยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

       สำนักงาน ก.พ.ร. 
       ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ผ่านช่องทางออนไลน์

 

19 ธันวาคม 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]