close

หน้าแรก

menu
search

สมาคมอบจ. เคลื่อนโมเดลพัฒนาท้องถิ่น ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

schedule
share

แชร์

          สมาคมอบจ. จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) หนุนโมเดลพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มสมรรถนะบุคลากร รับมือการพัฒนาเศรษฐกิจเปิดทางเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

 

          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป้าหมายเพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ โดยทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำเสนอโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาคนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่กระบวนการยกระดับทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นและชุมชน

 

สมาคมอบจ. เคลื่อนโมเดลพัฒนาท้องถิ่น ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

 

          นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยถึงโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าทางสถาบันฯได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคลากรในการรองรับการกระจายอำนาจและการถ่ายภารกิจให้กับท้องถิ่น เช่นกรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงผลักดันให้เกิดการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการ นำไปสู่การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการพัฒนาคน และกำลังแรงงานของท้องถิ่นในอนาคต

 

สมาคมอบจ. เคลื่อนโมเดลพัฒนาท้องถิ่น ใช้คุณวุฒิวิชาชีพเข้าถึงแหล่งทุนสร้างรายได้

 

          นางสาววรชนาธิป กล่าวอีกว่า  การใช้โมเดลการพัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เสนอตัวอย่างของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายบริการในอาชีพเสริมสวยมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและต่อยอดนำไปสู่การขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินประสบความสำเร็จกลุ่มอาชีพแรก จึงเห็นว่าการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน นำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มรายได้ ซึ่งรูปแบบของจังหวัดสุพรรณบุรี จะถูกใช้เป็นต้นแบบขยายต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ,ด้านบริการ ,การท่องเที่ยว ,การเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อนจะมีการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และต่อยอดแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่แข็งแรง เพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule
ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]