close

หน้าแรก

menu
search

สภาฯ คว่ำแก้ รธน.ปลดล็อคท้องถิ่น เสียงหนุนได้เพียง 254 เสียงไม่ถึงครึ่ง

schedule
share

แชร์

          ร่างแก้รธน.ปลดล็อคท้องถิ่นฉบับกลุ่มก้าวหน้า ถูกคว่ำ หลังเสียง 2 สภา โหวตรับหลักการเพียง 254 เสียง ไม่ถึงครึ่ง จาก 722 เสียง ส.ว.ออกเสียงหนุนเพียง 6 เสียงจาก 250

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งภายหลังใช้เวลาในการลงมติกว่า 2 ชั่วโมง แบบการขานชื่อรายบุคคลว่าผลการลงมติมีผู้ลงมติรับหลักการ 254 เสียง ไม่รับหลักการ 245 เสียงและงดออกเสียง 129 เสียง ถือว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ถูกรับหลักการ เนื่องจากได้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่ง จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 722 คน ซึ่งต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 361 เสียง

 

          โดยมีเสียงลงมติสนับสนุนรับหลักการเพียง254 เสียง แบ่งเป็นส.ส. จำนวน 248 เสียง และ ส.ว.มีความเห็นรับหลักการเพียง 6 เสียง จากจำนวนเสียงที่ต้องการสนับสนุนคือ 1ใน 3 คือ 84 คนขึ้นไป และงดออกเสียง129 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 119 เสียง และส.ว. 10 เสียง ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญของคณะก้าวหน้าเป็นอันตกไป ไม่ได้รับการพิจารณาต่อในวาระที่หนึ่งดังกล่าว

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการขานชื่อลงมติรายบุคคลนั้น ส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่โหวตรับหลักการ ขณะที่การลงมติของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ปรากฏว่า เสียงแตก อาทิ พรรคพลังประชารัฐโหวตไม่รับหลักการ พรรคประชาธิปัตย์โหวตรับหลักการ พรรคภูมิใจไทยโหวตงดออกเสียง

 

          โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง จากนักวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่ ได้แก่ พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล

 

          ในทางตรงกันข้าม ส.ว.ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยและคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างรุนแรง อาทิ เสรี สุวรรณภานนท์  โดยแสดงความเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ขณะที่นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นผลไม้พิษ ทำให้รัฐบาลกลางเป็นรัฐบาลเป็ดง่อย องค์การบริหารส่วนตำบลจะเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลและพ่อค้ายาเสพติด

 

          นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายคารม พลพรกลาง  ส.ส. พรรคก้าวไกล ร่วมกันแถลงถึงการลงมติงดออกเสียงว่า เห็นด้วยที่มีการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นเจริญ แต่การที่ไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารงาน การกำหนดนโยบาย และการบริหารงบประมาณ  เกรงว่าจะเกิดปัญหา จึงได้ลงมติงดออกเสียงกับร่างดังกล่าว 

 

          ด้านนายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในฐานะเป็น 1 ในผู้ที่ลงมติรับหลักการ ตนเห็นว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจที่แท้จริง ทั้งนี้ เนื้อหาของร่างแก้ไขที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะนำไปสู่การยุบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ตนมองว่าในชั้นกรรมาธิการสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ แต่ในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ผ่านการรับหลักการของรัฐสภา ซึ่งตนมองว่ากระจายอำนาจไปสู่ประชาชนยังเป็นความสำคัญ

 

          ส่วนคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการทันที นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า,นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ,นายพริษฐ์วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบาย พรรคก้าวไกล และนายวีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          นายธนาธร กล่าวว่า บางฝ่ายให้ความเห็นว่าแนวคิดของพวกเราสุดโต่งเกินไป แต่การปล่อยให้ปัญหาของประชาชนอยู่มานานโดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนที่กักขังประเทศไว้แบบนี้ต่างหากที่สุดโต่ง นอกจากนี้ ร่างฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่ให้จัดทำแผนยกเลิกส่วนภูมิภาค และทำประชามติถามประชาชนว่าจะยกเลิกหรือไม่ภายใน 5 ปี มาถกเถียงกันว่าเมื่อกระจายอำนาจและงบประมาณไปให้ท้องถิ่นเต็มที่แล้ว ราชการส่วนภูมิภาคควรมีบทบาทอย่างไร และสุดท้ายคือเรื่องการทุจริต ตนคิดว่าทุกรายงานยืนยันตรงกัน ว่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีมูลค่าการทุจริตมากกว่าท้องถิ่น

 

          “ขอยืนยันความตั้งใจของเรา ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่เป็นการทำให้การบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายข้อกล่าวหาที่เราได้รับจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริง แต่ตั้งอยู่บนอคติที่ผิด เสียดายเวลาและโอกาสของประเทศ ทั้งที่หากเราเห็นไม่ตรงกัน รัฐสภาควรรับหลักการในวาระ 1 เพื่อไปถกเถียงแลกเปลี่ยนในวาระ 2 ต่อ เพราะเรายืนยันชัดเจนว่าพร้อมประนีประนอม แต่แม้วันนี้ทำไม่สำเร็จ คณะก้าวหน้าจะเดินหน้ารณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจต่อไป และเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของเราในพรรคก้าวไกล จะสานต่อภารกิจนี้” นายธนาธร กล่าว

 

          ส่วนนายพิธา กล่าวว่า การกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเป็นหนทางเดียวของประเทศไทย เป็นนโยบายที่จะปราศรัยทุกเขต เช่นนโยบายยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ล้วงลูกการทำงานของท้องถิ่น หรือการเพิ่มงบของท้องถิ่นทั่วประเทศ 200,000 ล้านบาท ภายใน 4 ปี โดยที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นนโยบายที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่ ตนได้เห็นท้องถิ่นที่มีศักยภาพ แต่หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้กระจายอำนาจมากขึ้น ประเทศไทยก็จะกระจุกตัวต่อไป

 

           ขณะที่นายวีระศักดิ์ เครือเทพ กล่าวว่า ผลการลงมติที่ออกมา สะท้อนว่าผู้ลงคะแนนเอาเรื่องการเมืองมาปนกับคุณภาพชีวิตประชาชน ทำให้บางครั้งการตัดสินใจมีอคติ เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องคิดต่อในอนาคต คือประชาชนจะยอมปล่อยให้เรื่องของตนเองอยู่ในกำมือของผู้มีอำนาจเพียงเท่านั้นหรือไม่ หรือควรต้องตื่นตัวมาเรียกร้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อไป

 

          ด้านนายรังสิมันต์ โรมและนายพริษฐ์วัชรสินธุ ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวชี้แจงต่อกรณีมีความกังวลในประเด็นที่ที่ถูกสะท้อนออกมาผ่านแถลงการณ์ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2565 วันที่ 6 ธ.ค. 65 จึงขอชี้แจงเพื่อคลายความกังวลต่าง ๆ ดังนี้  1.ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยส่วนภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดและอำเภอ ซึ่งราชการส่วนภูมิภาคเหล่านี้มาจากการแต่งตั้ง แต่ในส่วนของท้องที่ ที่ประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นั้นมาจากการเลือกและถูกคาดหวังให้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          ดังนั้น เมื่อทั้ง 2 ส่วนที่มีการแยกออกจากกันจึงต้องย้ำอีกครั้งว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทางคณะ ไม่ได้มีข้อเสนอใด ๆ ที่ไปเกี่ยวข้องกับราชการส่วนท้องที่ จะมีเฉพาะข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาคเท่านั้น ดังนั้นข้อเสนอของทางคณะจะไม่มีทางนำไปสู่การยกเลิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่อย่างใด

 

          2. ทางคณะมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบทบาทสถานะของราชการส่วนภูมิภาคแต่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นำไปสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคโดยทันที เพียงแต่เป็นการเสนอให้มีการเปิดบทสนทนาให้สังคมได้มีการพิจารณาถกเถียงกันเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของราชการส่วนภูมิภาคและให้คณะรัฐมนตรีจัดแผนรองรับอย่างชัดเจนและรอบคอบก่อนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผ่านการลงประชามติที่จะจัดภายใน 5 ปี ว่าเห็นควรจะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคหรือไม่ จึงขอย้ำว่าไม่ได้มีการเสนอให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในทันที

          3. หากมีการจัดประชามติและผลประชามติออกมาว่าประชาชนเห็นชอบให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งในเชิงปฏิบัติเราสามารถวางหลักประกันได้ใน 2 ส่วน คือ 1) สำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค หากมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเราสามารถวางหลักประกันได้ว่าจะไม่มีใครตกงานหรือสูญเสียผลประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยอาจต้องเปลี่ยนสังกัดมาอยู่ราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเท่านั้น และ 2) เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางคณะยืนยันว่า แม้จะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคผ่านประชามติแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่ยังคงอยู่เช่นเดิมและเราสามารถพูดคุยตกลงร่วมกันได้ว่าจะทำการดูแลเจ้าหน้าที่เหล่านี้ภายใต้สังกัดใด และอาจเป็นการเปิดช่องให้มีการออกแบบรูปแบบการทำงานที่อาจจะตอบโจทย์ยิ่งกว่าเดิม ทั้งค่าตอบแทน ความก้าวหน้าทางอาชีพ และการทำงานที่ยึดโยงกับประชาชน

 

          จึงขอยืนยันว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทางคณะเสนอนั้น ได้ถูกออกแบบบนพื้นฐานของการนำผลประ โยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและการส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]