close

หน้าแรก

menu
search

สถ.แจงแนวทางใช้งบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” ให้อำนาจนายก อปท.อนุมัติโครงการต้านโควิดงบละไม่เกิน 1 แสน

schedule
share

แชร์

  วันที่ 24 เมษายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

  เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) สามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

  นายประยูร กล่าวว่า สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ได้เพิ่มอำนาจให้ “ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อได้ตามความจำเป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อนุมัติ

  โดยหน่วยงานที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณสุข, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, อสม., องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ โดยนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติงบประมาณไปใช้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันตามแนวทางกรมควบคุมโรค, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เฟซชีลด์, การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง, การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น, การฝึกอบรมแกนนำเฝ้าระวังโรคและการเคาะประตูบ้านเพื่อคัดกรอง ไปจนถึงโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  นอกจากนี้ ยังขอให้ประธานกรรมการกองทุนฯ พิจารณาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนโครงการที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

  “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับทราบว่า ขณะนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) กว่า 7,738 แห่ง ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว จำนวนกว่า 9,107 โครงการ มีการอนุมัติงบประมาณแล้วกว่า 574.78 ล้านบาท ขอให้พี่น้องท้องถิ่นไทยพิจารณาใช้ช่องทางงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในเวลานี้” อธิบดี สถ. กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]