close

หน้าแรก

menu
search

สถ.เร่งปิดเทอม รร. อปท.- วอนงดจัดกิจกรรมปิดเทอม

schedule
share

แชร์

  สถ.เร่งปิดเทอมโรงเรียน อปท. – วอนงดจัดกิจกรรมปิดเทอม พร้อมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

  วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว788 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว เร่งรัดกำหนดวันสอบ หรือการประเมินผลปลายภาคเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยเร็ว และเมื่อดำเนินการสอบเสร็จให้ปิดภาคเรียนทันที

  รวมทั้งพิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นำนักเรียนมารวมกลุ่มกันในระหว่างปิดภาคเรียน ไม่ว่าจะภายในหรือนอกสถานศึกษา และไม่นำนักเรียนเดินทางหรือแวะผ่านเพื่อร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ หรือการแข่งขันกีฬาในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเด็ดขาด รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่พานักเรียนเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วงปิดภาคเรียน

  หากกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ให้สถานศึกษารายงานกำหนดการเดินทาง ว่าไปยังเมือง/ประเทศใด และวิธีการเดินทางให้ อปท.ทราบ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมโรค
  2. เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน

  ทั้งนี้ กำหนดให้ อปท. ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]