close

หน้าแรก

menu
search

สถ.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง “เทศบาล”

schedule
share

แชร์

  กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยไทม์ไลน์ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้จัดการเลือกตั้งในระดับเทศบาลในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งผู้รับสมัครเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเหลือเวลาดำเนินการตามขั้นตอนการเลือกตั้งราว 2 เดือน

  12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที)

  8-12 กุมภาพันธ์ 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

  19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  2 มีนาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  12 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

  13 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายในการขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  21-27 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]