close

หน้าแรก

menu
search

สถ.สั่งเข้มทุก รร. สกัดโควิด-19 หากจำเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสั่งปิดได้

schedule
share

แชร์

  วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.3/ว 652 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้ครูทุกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังสังเกตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบนักเรียนมีไข้สูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว ไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

  ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที และหากจำเป็นต้องมีการปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” รวมทั้งให้ครูในสังกัด และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครู ก. เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรมนำไปขยายผลสอนนักเรียนในการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำหน้ากากให้เด็กเล็กในศูนย์ได้ใช้ด้วย

  สำหรับทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. นั้น กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้สร้างทีมขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครองและกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]