close

หน้าแรก

menu
search

สถ.สั่งเข้มทุก รร. สกัดโควิด-19 หากจำเป็นผู้บริหารท้องถิ่นสั่งปิดได้

schedule
share

แชร์

  วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.3/ว 652 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้ครูทุกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังสังเกตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบนักเรียนมีไข้สูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว ไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

  ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที และหากจำเป็นต้องมีการปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” รวมทั้งให้ครูในสังกัด และครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรครู ก. เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมอบรมนำไปขยายผลสอนนักเรียนในการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำหน้ากากให้เด็กเล็กในศูนย์ได้ใช้ด้วย

  สำหรับทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. นั้น กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้สร้างทีมขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครองและกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]