close

หน้าแรก

menu
search

สถ. สั่งอปท.แจงด่วน กรณีเรียกคืนเงินผู้สูงอายุ

schedule
share

แชร์

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้มีวิทยุสื่อสารในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประทับตรา ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ว่ามีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน เนื่องจากเป็นผู้รับบำนาญ หรือบำนาญพิเศษนั้น

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ออยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนคลายความกังวลใจในเรื่องที่เกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนนี้

  1. ชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนให้ทราบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ออยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว
  2. กรณียังมีระยะเวลาการดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการเจรจาสร้างความเข้าใจ โดยชะลอการดำเนินคดีไว้ก่อน

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule
ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]