close

หน้าแรก

menu
search

สถ.สั่งอปท.สำรวจงบฯ ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่นปี 63 อีกครั้ง หวั่นวิกฤติโควิด-19 ทำงบไม่พอ

schedule
share

แชร์

  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีรายงานข่าวว่า นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในสังกัด ให้สำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท. และให้ส่งรายงานภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

  เนื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.จำนวนมาก อาจมีผลกระทบต่องบประมาณที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณการเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้ง

  โดยแบบสำรวจแบ่งเป็น 3 กรณีได้แก่ 1.กรณีงบประมาณเพียงพอ 2.กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ และ 3.กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ ตามข้อ 2 หรือไม่มีงบประมาณ จำเป็นต้องขอรับเงินอุดหนุน

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กระทรวงมหาดไทยเคยมีหนังสือแจ้งไปยัง อปท.ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของอปท. เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยให้ อปท.จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เพียงพอสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]