close

หน้าแรก

menu
search

สถ.ร่อนแบบสอบถาม เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อบจ.

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือที่ มท. 0818.4/ว2974 ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด โดยระบุว่า หลังจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งฯ แล้ว จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งของ อบจ. ตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งของ อบจ. ต่อไป

  แบบสอบถามดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของ อบจ. ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และส่วนที่ 4 เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]