close

หน้าแรก

menu
search

สถ.ปฏิเสธกระแสข่าว กำหนดไทม์ไลน์วันเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ หลังแชร์ว่อนเน็ต

schedule
share

แชร์

  จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความที่ระบุว่ามีการกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นของอปท.ประเภทต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อความว่า

  … “ร่างพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งท้องถิ่น  

  -อบจ. 76 แห่ง เลือกวันอาทิตย์ที่ 13 ธค.63

  -เทศบาลนคร 30 แห่ง -เทศบาลเมือง 181 แห่ง

  -เทศบาลตำบล 2,234 แห่ง เลือกวันอาทิตย์ที่ 28 กพ.64

  -อบต. 5,329 แห่ง  เลือกวันอาทิตย์ที่  28 กพ.64

  -กทม.เลือกวันอาทิตย์ที่ 29 สค.64

  -เมืองพัทยา เลือกวันอาทิตย์ที่ 25 เมย.64”

  ล่าสุดวันที่ 15 กันยายน 2563 กองการเลือกตั้งท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โพสต์ข้อความปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวว่า “ตามที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไลน์ กล่าวอ้างว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด

  ทั้งนี้ การกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือรูปแบบใด ตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]