close

หน้าแรก

menu
search

สถ. จี้ ผู้ว่าฯ คุมเข้ม อปท. ล้อมคอกทุจริตอาหารกลางวันเด็ก

schedule
share

แชร์

  อธิบดี สถ. ส่งหนังสือแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เร่งกำชับ อปท. ใช้มาตรการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียน หากพบทุจริตสั่งสอบด่วน

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้มีหนังสือส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

  โดยอ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1592 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าว กรณีร้องเรียนว่ามีการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดพิจิตร โดยมีการกระทำเป็นกระบวนการ ในลักษณะสมยอมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และกรรมการตรวจรับ ด้วยวิธีการตรวจรับเงินและเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวน ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับจริงในแต่ละวัน เป็นเหตุให้ได้อาหารกลางวันที่มีคุณค่าไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ อันส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อยุติของหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบก็ตาม พร้อมระบุข้อปฏิบัติ 4 ข้อ นั้น

  เพื่อความต่อเนื่องในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน และป้องกันมิให้ผู้ไม่สุจริตอาศัยโอกาสและช่องว่างต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จึงขอให้จังหวัดกำชับผู้กำกับดูแล และ อปท. ถือปฏิบัติ ดังนี้

  • ให้พิจารณานำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา
  • สถานศึกษาใดใช้วิธีการจัดหาในรูปแบบการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันเอง ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือชุมชน ได้แก่ ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้าน ศิษย์เก่า อาสาสมัคร ที่มีอยู่ในท้องถิ่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยสถานศึกษาดำเนินการ เช่น การตรวจสอบจำนวน หรือปริมาณวัตถุดิบ การประกอบหรือการปรุงอาหาร เป็นต้น หากสถานศึกษาใดใช้วิธีจ้างเหมาบริการ ให้มีการตรวจสอบจำนวน หรือปริมาณวัตถุดิบสำคัญก่อนประกอบอาหารด้วยทุกครั้ง
  • เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ให้ปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบสำหรับที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ โดยพิจารณาปิดประกาศเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามความเหมาะสม
  • ให้ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือ ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่สุ่มตรวจด้วยตัวเองเป็นระยะ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ เว้นแต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรในการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  • หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับดูแลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว และดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]