close

หน้าแรก

menu
search

สถ. จับมือ JICA พัฒนาศักยภาพฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธีลงนามในรายงานการประชุม (Minutes of Meeting: M/M ) ของ “โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ. และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

          การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อลงนามในรายงานการประชุม (M/M) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการเริ่มต้นการดำเนินโครงการความร่วมมือกับ JICA โดยเป็นช่วงเริ่มต้นการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน และการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำร่องใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

          นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า การพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการฟื้นฟูท้องถิ่นด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ที่กำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2567 ซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบทางสังคมไทยในหลากหลายมิติ อาทิ ปัญหาการขาดแรงงาน ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต ในขณะเดียวกัน คนหนุ่มสาวที่ออกจากท้องถิ่นของตนเองเพื่อไปประกอบอาชีพในเมืองเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากโอกาสในการจ้างงานที่มากกว่าและโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

          การประชุมและลงนามในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในพื้นที่ อปท. พื้นที่นำร่องทั้ง 4 แห่ง ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพสู่ อปท. ในประเทศไทยต่อไป

          “ผมขอขอบคุณ คณะผู้แทนจาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานภายใต้สังกัด สถ. ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมการประชุมและพิธีลงนามในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดำเนินโครงการความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายต่อไป และขออวยพรให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมดังเจตนารมณ์ของคณะผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ทุกประการ” นายศิริพันธ์ กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]