close

หน้าแรก

menu
search

สถ.ขอท้องถิ่นร่วมมือลดอุบัติเหตุสงกรานต์ – แจ้งสิทธิรักษาฟรี 72 ชม.แรก

schedule
share

แชร์

          อธิบดี สถ.ขอความร่วมมือท้องถิ่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง “สงกรานต์” ผ่านเสียงตามสาย – ตั้งด่านชุมชน พร้อมแจ้ง ปชช.รู้สิทธิรักษาฟรีรพ.ที่ใกล้ที่สุดใน 72 ชม.แรก

 

          วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติ ทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ

          ทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และการใช้กลไกของสังคมเพื่อป้องปราม ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น

          นายประยูร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ได้ขอความร่วมมือจาก อปท. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยนำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาดำเนินการ กำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ

          สำหรับมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ขอให้ อปท. ได้ตรวจสอบถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการต่างๆ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อปท. ที่มีจุดตัดทางรถไฟขอให้ขอความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร

          “ขอให้ อปท. ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 และ Application.EMS ตลอด 24 ชั่วโมง” อธิบดี สถ. กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]