close

หน้าแรก

menu
search

สถ.กางมาตรการเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนสังกัดอปท. 1 กรกฎาคม

schedule
share

แชร์

 สถ.กางมาตรการเตรียมเปิดเทอมโรงเรียนสังกัด อปท.ทั่วประเทศ เน้นใส่หน้ากาก ทำความสะอาดสถานที่ ล้างมือ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรอย่างเคร่งครัด

  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในหนังสือ การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยระบุถึงมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียน ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในและนอกอาคาร 2) จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดสถานที่ รถรับส่งนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น หรือบริเวณผิวสัมผัสด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

  3) จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้ารร. และอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการทำกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร เช่น เข้าแถวหน้าเสาธง การจัดที่นั่งเรียน ที่นั่งรับประทานอาหาร พร้อมจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เพียงพอต่อการทำกิจกรรม เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ 5) กำกับดูแลครู เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากาก ถุงมือ หรือล้างมือ 6) จัดช่องทางติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบในกรณีบุตรหลานมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ รวมทั้งขอความร่วมมือกรณี นักเรียนกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ระหว่างกักกันหรือสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

  7) กรณีสถานศึกษายังรับสมัครนักเรียนไม่แล้วเสร็จ ให้กำหนดวันเวลาสมัครและสอบให้เหมาะสม สามารถใช้อาคารสถานศึกษาเป็นพื้นที่สอบได้ โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 8) ครูและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนได้ก่อนเปิดภาคเรียน 9) กรณีสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ให้อปท.พิจารณามอบหมายในบุคลากรในสังกัด หรือจ้างเหมาพนักงานโดยใช้งบประมาณจาก อปท.หรือสถานศึกษา หรือรับสมัครผู้มีจิตอาสา เช่น ข้าราชการบำนาญ หรือผู้จบการศึกษาที่ว่างงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

  สำหรับวันเปิดภาคเรียนให้ดำเนินมาตรการดังนี้ 1) คัดกรองนักเรียน/นักศึกษาบริเวณทางเข้าสถานศึกษาพร้อมทำสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม น้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียนและแจ้งผู้ปกครองพาไปพบแพทย์โดยเร็ว 2)ให้นักเรียน/นักศึกษาสวมใส่หน้ากาก ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ และใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เฉพาะบุคคล ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด 3) การจัดกิจกรรม ให้แบ่งกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันและลดความแออัด และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 4) ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 แก่นักเรียน/นักศึกษา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]