close

หน้าแรก

menu
search

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

schedule
share

แชร์

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ตำแหน่ง นายก อบจ.-นายกเทศมนตรี-นายก อบต. และผู้ที่ต้องการใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง

  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลงคะแนน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกันเอง  ใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กลุ่มนายกเทศมนตรี และกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน

  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสุขด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติ พื้นที่ และรายประเด็น รวมทั้งเชื่อมประสานการทำงานแบบข้ามภาพส่วน เน้นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายการจัดการระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

  คสช. ที่มาจากกระบวนการเลือกกันเอง มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

  สำหรับกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สช. เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง และประสงค์สมัครเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 28 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nhc.nationalhealth.or.th โดยจะคัดเลือกผู้สมัครเหลือ 3 คน จาก 3 กลุ่มตำแหน่ง ได้แก่ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และ นายก อบต.

  ทั้งนี้ สช. จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณมบัติในวันที่ 13 พ.ย. 62 และเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วทำการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. และจะประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เว็บไซต์หลักและสำนักงาน สช. ในวันที่ 22 พ.ย. 62

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชก…

schedule
สถ. ย้ำ อปท. ดูแลวันสงกรานต์ เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคามทางเพศ

สถ. ย้ำ อปท. ดูแลวันสงกรานต์ เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคามทางเพศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]