close

หน้าแรก

menu
search

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง “ไพร พัฒโน” โอนเงินให้มูลนิธิสร้างวัตถุมงคล

schedule
share

แชร์

          จากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9 มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อท 58/2563 เมื่อวันที่  29 ธ.ค. 63 ที่พนักงานอัยการคดีปราบปรามทุจริตฯ ภาค 9 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 20 ล้านบาท ของเทศบาลนครหาดใหญ่ มอบให้มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์  ใช้เป็นทุนในการจัดทำโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่นมงคลมหาราช” แทนเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้พุทธศาสนิกชนเช่าบูชาเพื่อหารายได้ในการบูรณะซ่อมแซ่มและปิดทององค์พระ “พระพุทธมงคลมหาราช” พระพุทธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ 

 

          โดยจำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการในโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่น “มงคลมหาราช” ไม่ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ไม่ได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้จัดทำฎีกาเบิกเงินค่าจ้าง ตามระเบียบของทางราชการ

 

          คดีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ความเห็นว่า นายไพร และสมาชิกสภาในขณะนั้น ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายงบดังกล่าว ต่อมาอัยการสูงสุดมีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 157 อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท รวมทั้งหมด 7 กรรม

          และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 2 ปี ต่อมาจำเลยได้ให้การปฏิเสธและยื่นอุทธรณ์

 

          ล่าสุดเมื่อวานนี้ (10 พ.ย. 64)  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 จ.สงขลา ได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า โครงการสร้างวัตถุมงคลดังกล่าว เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่สามารถกระทำได้ แม้ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นพ.ศ.2541 ข้อ 9 และข้อ 34

 

          และสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ยังได้อนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ฯ เพื่อให้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด ฯ และให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชาเพื่อนำรายได้ไปใช้ซ่อมแซมพระพุทธมงคลมหาราช จำเลยจึงได้อนุมัติโอนเงินสะสมจำนวน 20 ล้านบาทดังกล่าวให้มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ฯ และมูลนิธิได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้เทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยจึงเท่ากับเป็นการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมแก่มูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลแล้ว เงินจำนวน 20 บาทดังกล่าวย่อมตกเป็นของมูลนิธิฯ

 

          เทศบาลนครหาดใหญ่จึงไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโครงการ และไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ 2535 อีก และการที่จำเลยแจ้งให้ ผอ.มูลนิธิ ฯจ่ายเงินรวม 3 ครั้ง เป็นการจ่ายเงินที่พ้นสภาพ จากการเป็นเงินของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว การจ่ายเงินจึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอีกเช่นกัน ที่ศาลชั้นต้น ยกฟ้องในส่วนนี้ ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยอนุมัติให้มีการจ่ายเงิน ค่าจัดสร้างวัตถุมงคล 3 ครั้งจากบัญชีมงคลมหาราชเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ผู้จัดการโรงงานสร้างวัตถุมงคลนั้น ได้ความจากผู้แทนมูลนิธิฯว่า ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวัตถุมงคลเป็นเงินจำนวน 35 ล้านบาทเศษ แต่ขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่ให้การสนับสนุนเบื้องต้น 20 ล้านบาท ทำให้น่าเชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างวัตถุมงคลต้องมากกว่า 20 ล้านบาท

 

          เทศบาลนครหาดใหญ่จึงเปิดให้มีการจองหรือเช่าวัตถุมงคลล่วงหน้า เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างวัตถุมงคล โดยเงินนั้นนำเข้าบัญชี “มงคลมหาราช” พอฟังได้ว่าเทศบาลนครหาดใหญ่กระทำการแทนมูลนิธิฯเพื่อนำเงินมาชำระค่าจัดสร้าง

 

          ดังนั้นเงินในบัญชี จึงยังไม่ใช่รายได้ของเทศบาลนครหาดใหญ่จนกว่าจะมีการชำระหนี้ค่าจัดสร้างครบถ้วนแล้ว การที่จำเลยอนุมัติให้มีการจ่ายเงิน และไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม ป.อ.มาตรา 151, 157 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษาลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 157 มานั้น ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตฯ ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลย

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]