close

หน้าแรก

menu
search

ลุ้นร่างแก้รธน. “ปลดล็อกท้องถิ่น” เข้าสภาวาระแรก 29 พ.ย.นี้

schedule
share

แชร์

          “ธนาธร” ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงอปท.ทั่วประเทศผ่านเฟซบุ๊ก ให้ช่วยส่งเสียงเรียกร้องสมาชิกรัฐสภารับหลักการร่างแก้รธน.แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 14  ปลดล็อกอำนาจท้องถิ่น ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระแรก 29-30 พ.ย. 65 หลังรวบรวมรายชื่อประชาชนกว่า 80,000 ชื่อผ่านการรับฟังความเห็นนำยื่นต่อสภา

 

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ ThanathornJuangroongruangkit-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยระบุว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสียงไปยังสมาชิกรัฐสภา ให้สนับสนุนออกเสียงลงคะแนนเพื่อรับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระแรก วันที่ 29-30 พ.ย.2565 ที่จะถึงนี้

 

          ด้วยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 เรียบร้อยแล้ว หลังจากคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นกำลังหลักในการผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รณรงค์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน 30 จังหวัดภายใต้โครงการ “ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น” เพื่อขจัดอุปสรรคในการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โดยจัดให้มีการรณรงค์ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 และมีประชาชนร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมทั้ง 80,722 รายชื่อ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบรายชื่อ มีเอกสารครบถ้วน จำนวน 76,591 รายชื่อ

สำหรับตัวแทนของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่จะเข้าไปชี้แจงในสภา ประกอบไปด้วย 1.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า 2.นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า 3.นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านการคลังท้องถิ่นและการกระจายอำนาจและคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาและอดีตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ 5.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกล

 

ลุ้นร่างแก้รธน.

 

          สาระสำคัญของ ปลดล็อคท้องถิ่น  ฉบับร่าง “ปลดล็อกท้องถิ่น” ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาระสำคัญคือการเสนอ 4 ปลดล็อก คือ 1.ปลดล็อกงานเพิ่มอำนาจให้องถิ่นเป็นหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 2.ปลดล็อกเงิน เพิ่มงบประมาณ การหารายได้ใหม่ของท้องถิ่น3.ปลดล็อกคน เพิ่มความดึงดูดของงานการเมือง ราชการในท้องถิ่น และ4.ปลดล็อกอำนาจ เพิ่มอำนาจประชาชน คืนอำนาจสู่ท้องถิ่น

 

          โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 249 ถึงมาตรา 254 และเพิ่มบทบัญญัติหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 ถึงมาตรา 254/6 ขึ้นมาใหม่ โดยนำเนื้อหาที่ดีๆจากรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เข้ามา พร้อมเพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่ๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจที่เรื้อรังมาเกือบ 3 ทศวรรษ

ในรายละเอียด ร่างดังกล่าวเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ 1. บัญญัติรับรองหลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น และหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 2. บัญญัติให้ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ทั่วไปในการจัดทำบริการสาธารณะ เว้นบางเรื่องที่ทำไม่ได้ เช่น ความมั่นคงในราชอาณาจักร ระบบเงินตรา การต่างประเทศและการป้องกันประเทศ โดยสามารถร้องขอให้ส่วนกลางและภูมิภาคเข้ามาช่วย 3. บทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องอำนาจหน้าที่มีความชัดเจน เพื่อทลายความซ้ำซ้อนกับการทำงานของราชการส่วนกลางและภูมิภาค 4. กำหนดระยะเวลาถ่ายโอนแผนงานจากส่วนกลางมาท้องถิ่นให้มีความชัดเจน5. ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งทุกกรณี 6. เพิ่มสัดส่วนรายรับ ให้ท้องถิ่นและส่วนกลาง ได้รับร้อยละ 50:50 เท่ากัน จากเดิมอยู่ที่ 35:65 เท่านั้น 7. เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นให้กับท้องถิ่นในการคิดค้นรูปแบบและช่องทางในการหารายได้ รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง8. รักษาความเป็นของท้องถิ่นในการทำงานอย่างแท้จริง ให้ส่วนกลางและภูมิภาคมีอำนาจเพียงการกำกับดูแล ไม่ให้เกิดการแทรกแซงหรือบังคับบัญชา 9.สนับสนุนการมีส่วนร่วมพลเมืองในการตรวจสอบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อาทิ ด้วยการจัดตั้งสภาพลเมือง เป็นต้น10. ให้ คณะรัฐมนตรี วาง Road Map และจัดทำประชามติ ถามประชาชนว่า ควรยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคได้แล้วหรือไม่

นอกจากนี้หลักการที่สำคัญในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นฉบับนี้ คือต้องการเปลี่ยนวิธีมอง กลับมุมมองวิธีคิด โดยการเขียนให้ท้องถิ่นทำได้ทุกอย่าง ภายใต้หลักการ “General competence” ยกเว้นเพียงบางเรื่องที่ทำไม่ได้ เช่น การทหาร ความมั่นคง ระบบเงินตรา เพื่อยืนยันหลักการว่า อปท. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่ ต้องมีอำนาจเต็มในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่นทุกเรื่อง และยืนยันว่า ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ต้อง ทำก่อน หน่วยงานอื่นๆ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับบริการสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่ เช่น ถนนพัง ไฟฟ้าดับ ขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนก็จะได้รู้แน่ชัดว่าความรับผิดชอบเป็นของหน่วยงานใด เขาต้องไปติดต่อใครเพื่อคลี่คลายความทุกข์ร้อนเหล่านั้น

 

          นายธนาธรกล่าวว่า มีการเสนอการจัดสรรรายได้แก่ท้องถิ่นเสียใหม่ จากปัจจุบัน แบ่งเป็น 70% ให้ส่วนกลาง อีก 30% ให้ท้องถิ่น 7 พันกว่าแห่งไปหารกันเอง ถ้าคิดตามปีงบประมาณ 2565 คือ 2.49 ล้านล้านบาท จะมีเงินรายได้มาถึงท้องถิ่นเพียง 7 แสนล้านบาท เฉลี่ยไปในท้องถิ่น 7 พันกว่าแห่งเท่านั้นแต่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การจัดสรรภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น 50-50 ท้องถิ่นจะได้งบประมาณรวมกันกว่า 1.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 แสนล้านบาท เมื่อหาร 7 พันกว่าแห่ง เท่ากับว่าท้องถิ่นทุกที่จะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกที่ละเฉลี่ย 63 ล้านบาทต่อปี

 

          นายธนาธร กล่าวว่า จากประสบการณ์และจากการพูดคุยกับประชาชนหลายกลุ่ม ได้รับคำตอบว่าระบบราชการ การบริหารแบบรัฐรวมศูนย์ของไทย ที่ล่ามโซ่ตรวนประเทศไทยเอาไว้ ไม่ว่าเราจะมีของดีเท่าไหร่ แต่ขาดคนบริหารที่มองเห็นและเข้าใจของดีเหล่านั้น การแก้ปัญหาที่ล่าช้า นโยบายที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน คนรู้วิธีแก้ปัญหากลับไม่มีงบประมาณและอำนาจในการแก้ปัญหา ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางที่นั่งในห้องแอร์

 

          นายธนาธร กล่าวอีกว่าพวกเราคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกล เชื่อว่าหากประเทศไทยไม่จัดการเรื่องปัญหาการกระจายอำนาจ ไม่ให้อิสระกับท้องถิ่น เราจะไม่มีวันไปไกลกว่านี้ได้ การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงมีเป้าหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]