close

หน้าแรก

menu
search

รายงานผลการเลือกตั้งและคะแนน นายก อบจ. 76 จังหวัด

schedule
share

แชร์

  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ) จำนวน 76 จังหวัด จากการเลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 พร้อมรายงานผลการนับคะแนนในแต่ละหมายเลขผู้สมัคร (กดโหลดหน้าใหม่ เพื่ออัพเดทคะแนนล่าสุด)

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง –  อดีต ส.ว.เชียงราย / 80,959 คะแนน

  เบอร์ 2 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ – ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย) / 238,631 คะแนน

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ – ทีมเจียงฮายยิ้มได้ (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย) / 211,205 คะแนน

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร – ในนามเพื่อไทย / 421,426 คะแนน

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ – อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม / 353,010 คะแนน 

  เบอร์ 3 นายวินิจ จินใจ – กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่ / 19,441 คะแนน

  เบอร์ 4 นายบดินทร์ กินาวงศ์ – กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่ / 19,994 คะแนน

  เบอร์ 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ – ผู้สมัครอิสระ / 4,499 คะแนน

  เบอร์ 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ – ผู้สมัครอิสระ / 5,247 คะแนน

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี – อดีตปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ / 64,442 คะแนน

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก – อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ / 29,927 คะแนน

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ – อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย / 88,319 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ – อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ / 41,407 คะแนน

  เบอร์ 5 นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์ – ผู้สมัครอิสระ / 1,704 คะแนน

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย – ในนามคณะก้าวหน้า / 68,593 คะแนน

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ – ผู้สมัครอิสระ  / 9,593 คะแนน 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า – กลุ่มฮักพะเยา / 143,184 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล – 7,166 คะแนน

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ – อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้ / 132,954 คะแนน

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย – ผู้สมัครอิสระ / 25,660 คะแนน

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ – ในนามคณะก้าวหน้า / 45,373 คะแนน

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  เบอร์ 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ – อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน / 73,108 คะแนน

  เบอร์ 2 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ – กกต.ไม่รับสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

  เบอร์ 3 นายอำนาจ แสงสกาย – กลุ่มชมรมเครือข่ายม้ง / 9,001 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ – 2,691 คะแนน

  เบอร์ 5 นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ – 3,311 คะแนน 

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย / 200,523 คะแนน

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​ – นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง “กลุ่มอนาคตลำปาง”​ / 34,982 คะแนน

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย / 13,669 คะแนน

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ – กลุ่มพลังลำปาง / 39,795 คะแนน 

  เบอร์ 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ – อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ / 7,368 คะแนน

  เบอร์ 6 นายจินณ์ ถาคำฟู – อดีตสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ / 31,223 คะแนน

  เบอร์ 7 นายสุนทร ใจแก้ว – กกต.ไม่รับสมัคร

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ – ในนามเพื่อไทย / 91,816 คะแนน

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ – อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ / 45,817 คะแนน

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน – ผู้สมัครอิสระ / 19,479 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม – ผู้สมัครอิสระ / 7,244 คะแนน

  เบอร์ 5 นายขยัน วิพรหมชัย – ผู้สมัครอิสระ / 38,730 คะแนน

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

 เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา – อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์ / 117,969 คะแนน

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ – ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น / 32,002 คะแนน

  เบอร์ 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต – ผู้สมัครอิสระ / 11,330 คะแนน

  เบอร์ 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล – ในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์ / 37,845 คะแนน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร – ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ / 230,475 คะแนน

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล – ในนามเพื่อไทย /  198,430 คะแนน

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา – ผู้สมัครอิสระ / 10,019 คะแนน

  เบอร์ 4 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ / 5,111 คะแนน

2.จังหวัดขอนแก่น 

  เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ – ผู้สมัครอิสระ / 125,175 คะแนน

  เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  – ทีมรักก้าวหน้า / 70,8578 คะแนน

  เบอร์ 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต – ผู้สมัครอิสระ / 40,295 คะแนน

  เบอร์ 4 นายอัษฏางค์ แสวงการ – กลุ่มมหานครขอนแก่น / 76,439 คะแนน

  เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ – ผู้สมัครอิสระ / 18,764 คะแนน

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ – อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครอิสระ / 376,460 คะแนน

  เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา – ผู้สมัครอิสระ /  9,002 คะแนน

  เบอร์ 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ – กลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่น / 3,485 คะแนน

  เบอร์ 9 พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ – อดีต รอง นายก ทต.เมืองเก่า ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า / 17,496 คะแนน

  เบอร์ 10 นายนพดล สีดาทัน – อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น  ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า / 18,596 คะแนน

3.จังหวัดชัยภูมิ 

 เบอร์ 1 นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ – อดีตรมช.กระทรวงคมนาคม / 274,921 คะแนน 

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์ – อดีตผู้กำกับการกองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ / 31,875 คะแนน

  เบอร์ 3 นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ – รองอดีตนายก อบจ. และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย / 30,463 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล – อดีต ส.อบจ. ผู้สมัครอิสระ / 147,045 คะแนน

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร – ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า / 49,983 คะแนน

 เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ – ทีมร่วมใจนครพนม / 161,962 คะแนน

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ – อดีตนายก อบจ. 2 สมัย กลุ่มพลังเพื่อไทย / 110,580 คะแนน

  เบอร์ 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง – ผู้สมัครอิสระ / 5,783 คะแนน

  เบอร์ 5 นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์ – ผู้สมัครอิสระ / 633 คะแนน

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา – ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่ / 202,162 คะแนน

 เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล – ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ / 498,238 คะแนน

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก – ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา / 176,606 คะแนน 

  เบอร์ 4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ – ผู้สมัครอิสระ / 33,125 คะแนน

  เบอร์ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ – อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติไทย ผู้สมัครอิสระ / 6,669 คะแนน

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 นายอภิเดช รักษาโสม – จากพรรคเพื่อไทย / 15,001 คะแนน

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น – จากคณะก้าวหน้า / 34,917 คะแนน

      เบอร์ 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี – จากพรรคภูมิใจไทย / 105,478 คะแนน

      เบอร์ 4 นายนิพนธ์ คนขยัน – อดีต นายก.อบจ / 26,274 คะแนน

  เบอร์ 5 นายณัฐพล เนื่องชมภู – อดีต ส.ว. / 9,401 คะแนน

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  เบอร์ 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส – อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้ / 67,807 คะแนน

  เบอร์ 2 นายณัฐกิตติ์ ล้อประสิทธิ์ – ผู้สมัครอิสระ /  21,697 คะแนน 

  เบอร์ 3 นายเพชร กีรติมาศ – ผู้สมัครอิสระ / 6,911 คะแนน

  เบอร์ 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร – ผู้สมัครอิสระ / 30,551 คะแนน

  เบอร์ 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ – อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมัครอิสระ / 12,249 คะแนน

  เบอร์ 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล – ผู้สมัครอิสระ / 10,033 คะแนน

  เบอร์ 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส – ผู้สมัครอิสระ / 5,215 คะแนน

  เบอร์ 8 นายภูษิต เล็กอุดากร – อดีต ส.อบจ.มีศักดิ์เป็นหลานชายของ นายเนวิน ชิดชอบ / 439,547 คะแนน

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร – อดีต ส.ส. ไทยรักไทย / 209,860 คะแนน

 เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ – อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม / 292,119 คะแนน

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล – อดีตนายก อบต.แวงน่าง / 16,639 คะแนน 

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต ส.ว. / 228,762 คะแนน

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ – ในนามคณะก้าวหน้า อดีตนายก อบต.หว้านใหญ่ 32087 คะแนน

 เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ – ในนามเพื่อไทย อดีต ส.ว. / 57,713 คะแนน

  เบอร์ 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ – ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และอดีตผู้สมัครนายก อบจ. /19,470 คะแนน

  เบอร์ 4 นายวิริยะ ทองผา – ผู้สมัครอิสระ อดีตส.ว. และอดีตรองนายก อบจ. / 57,542 คะแนน

  เบอร์ 5 นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ – รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ผู้สมัครอิสระ 5,369 คะแนน

10.จังหวัดยโสธร 

 เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์ – อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชายของ ส.ส.บุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร เขต 2 ในนามกลุ่มเพื่อไทย / 132,878 คะแนน

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม – ผู้สมัครในนามอิสระ / 7,269 คะแนน

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี – อดีตนายกอบจ.ยโสธร ในนามคณะก้าวหน้า /100,297 คะแนน

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ – อดีต ส.ส.ลงในสายพลังประชารัฐ / 221,845 คะแนน 

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ – อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด ลงในนามคณะก้าวหน้า / 94,324 คะแนน

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล – อดีตนายก อบจ. / 215,694 คะแนน

  เบอร์ 4 นายชยพล ญศมูลมณี / 16,974 คะแนน 

  เบอร์ 5 นายโชคชัย ชนะดี / 6,668 คะแนน

  เบอร์ 6 น.ส.จิราภรณ์ น้อยวิบล / 6,578 คะแนน

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี – ทีมพัฒนา / 37,256 คะแนน

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง – อดีตรองนายก อบจ. / 10,407 คะแนน

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช – อดีตส.อบจ.เลย เขต อ.วังสะพุง / 6,812 คะแนน

 เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ – อดีตนายก อบจ.เลย กลุ่มพัฒนา / 168,044 คะแนน 

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ – อดีต ส.อบจ.เขตอำเภอหนองหิน กลุ่มเปลี่ยนเลย /52,476 คะแนน 

  เบอร์ 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง – ในนามอิสระ ทนายความและอดีตผอ.กองช่าง ทต.ปากชม / 3,590 คะแนน

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ – อดีตนายก อบจ.สกลนคร ทีมคิดต่างสร้างเมือง / 119,428 คะแนน

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง – อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง สังกัดพรรคเพื่อไทย / 136,934 คะแนน

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล  – ลูกชายอดีต ส.ส.สกลนคร ลงในนามคณะก้าวหน้า / 91,956 คะแนน

  เบอร์ 4 นายวิชัย สีนุเดช – ผู้สมัครอิสระ (กกต.ไม่รับสมัคร คุณสมบัติไม่ครบ)

  เบอร์ 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ – นายกจ๋า อดีตนายก อบต.โพธิไพศาล กลุ่มตุ้มโฮม เมืองสกล / 107,028 คะแนน

  เบอร์ 6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี – อดีตนายก อบจ.ปี 47-50 / 14,104 คะแนน

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ – กลุ่มอิสระ​ อดีตนายก อบจ. / 53,408 คะแนน

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ – คณะก้าวหน้าสุรินทร์​ อดีตนายก อบต.สลักได / 57,808 คะแนน

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ – ผู้สมัครอิสระ​ / 8,084 คะแนน

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนจิตต์ – ผู้สมัครอิสระ​ / 6,970 คะแนน

 เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ – กลุ่มสุรินทร์รวมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 พรรคภูมิใจไทย / 334,632 คะแนน

  เบอร์ 6 พลตรีอนุภาพ สุหร่าย – อดีตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ผู้สมัครอิสระ​ / 39,262 คะแนน

  เบอร์ 7 นายประดุจ มั่นหมาย  – ผู้สมัครอิสระ​ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย / 39,499 คะแนน

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา – ผู้สมัครอิสระ​ / 33,386 คะแนน

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ – ผู้สมัครอิสระ​ / 20,627 คะแนน

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล – อดีตนายก อบจ. / 392,845 คะแนน

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร – ผู้สมัครอิสระ​ / 46,344 คะแนน

16.จังหวัดหนองคาย 

 เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร – อดีตนายก อบจ.หนองคาย ทีมรักหนองคาย / 85,895 คะแนน

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล – กลุ่มเพื่อไทยหนองคาย / 76,439 คะแนน

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา – อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามคณะก้าวหน้า / 50,353 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสมคิด บาลไธสง – อดีต ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย / 2,562 คะแนน

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน – กลุ่มก้าวหน้าหนองบัวลำภู / 36,752 คะแนน

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย – ผู้สมัครอิสระ / 15,335 คะแนน

 เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ – กลุ่มรักหนองบัว พรรคภูมิใจไทย / 95,899 คะแนน

  เบอร์ 4 น.ส.จิรายุ สนามพล – ผู้สมัครอิสระ / 6,264 คะแนน

  เบอร์ 5 นายรงศร โสภาบุตร – ผู้สมัครอิสระ / 2,367 คะแนน

  เบอร์ 6 นายวิชัย สามิตร – อดีต ส.ส.เขต 3 พรรคเพื่อไทย / 49,151 คะแนน 

  เบอร์ 7 นายสมภาร สุขอ้วน – ผู้สมัครอิสระ / 1,349 คะแนน

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล – ผู้สมัครอิสระ / 34,333 คะแนน

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ – คณะก้าวหน้าอุดรธานี / 185,801 คะแนน

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ – กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี / 325,933 คะแนน

  เบอร์ 4 นางสาวอิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ – กลุ่มเพื่อนอุดรธานี / 32,176 คะแนน

  เบอร์ 5 นายศักดา เกตุแก้ว – ผู้สมัครอิสระ นักธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด / 30,114 คะแนน

  เบอร์ 6 นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล – ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย / 15,848 คะแนน

  เบอร์ 7 นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ – ผู้สมัครอิสระ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอุดรธานี / 5,414 คะแนน

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  เบอร์ 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ – ในนามคณะก้าวหน้า / 68,000 คะแนน

  เบอร์ 2 น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ – (นายกแอน) อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี / 88,131 คะแนน

  เบอร์ 3 นายบัณฑิต วิลามาศ – ทีมอนาคตของชาวอุบล อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่ / 16,506 คะแนน

  เบอร์ 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ / 165,526 คะแนน

 เบอร์ 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ – อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย / 185,650 คะแนน

  เบอร์ 6 นายถนอม คะตะวงศ์ / 5,738 คะแนน

  เบอร์ 7 นายพรวิชัย มิ่งวงษ์ / 5,575 คะแนน

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์ – ผู้สมัครอิสระ / 5,791 คะแนน

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี – อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มพลังอำนาจเริญ / 62,532 คะแนน

  เบอร์ 3 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล – กลุ่มภูมิใจไทอำนาจเจริญ / 91,742 คะแนน

  เบอร์ 4 นายชัยศรี กีฬา – อดีตส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย ในนามคณะก้าวหน้า  / 15,770  คะแนน

  เบอร์ 5 นายพนม ประเสริฐศรี – พี่ชายนางจันทร์เพ็ญผู้สมัครเบอร์ 2 ลงในนามอิสระ  / 746 คะแนน

 

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

 เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร – อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร กลุ่มกำแพงเพชรสามัคคี / 194,924 คะแนน

  เบอร์ 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร – อดีต ส.อบจ.กำแพงเพชร / 44,741 คะแนน

  เบอร์ 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ – ในนามคณะก้าวหน้า / 41,137 คะแนน

2.จังหวัดชัยนาท 

  เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย – อดีตนายก อบจ.ชัยนาท / 111,335 คะแนน

  เบอร์ 2 นายสุรพงษ์ สะอาด – ผู้สมัครอิสระ / 23,632 คะแนน

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร – อดีตส.ส.พรรคไทยรักไทย / 33,963 คะแนน

  เบอร์ 2  นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ / 60,229 คะแนน

  เบอร์ 3  นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี / 462 คะแนน

  เบอร์ 4  นายสุรชัย ชูสกุล / 950 คะแนน

  เบอร์ 5 นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ – อดีตส.ว. / 45,224 คะแนน

  เบอร์ 6 นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ / 2,007 คะแนน

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร – ในนามคณะก้าวหน้า / 74,868 คะแนน

 เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ – ลูกชายคนโต “ไชยา สะสมทรัพย์” กลุ่มชาวบ้าน / 285,051  คะแนน

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนียะแก้ว – อดีตนายก อบจ. กลุ่มพลังแผ่นดิน / 90,330  คะแนน

  เบอร์ 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ – อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ในนามเพื่อไทย / 15,098  คะแนน

  เบอร์ 5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร / 2,433  คะแนน

  เบอร์ 6 พ.ต.อ. วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ / 2,788  คะแนน

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รอัตการ – ในนามคณะก้าวหน้า / 97,167 คะแนน

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ –  อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ทีมพรรคเสรีรวมไทย / 39,488 คะแนน

 เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ – ทีมนครสวรรค์บ้านเรา / 226,180 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสมควร โอบอ้อม / 72,362 คะแนน

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ – ในนามคณะก้าวหน้า / 137,222 คะแนน

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง – อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มพลังนนท์ / 66,900 คะแนน

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ – อดีตนายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง / 193,992 คะแนน

  เบอร์ 4 นางพิมพร ชูรอด – ผู้สมัครอิสระ / 17,745 คะแนน

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ – ทีมปทุมรักไทย อดีตนายก อบจ. / 222,211 คะแนน

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง – ทีมคนรักปทุม สายพรรคเพื่อไทย /  252,499 คะแนน

  เบอร์ 3 นางสาวกรรณิการ์ นาคอินทร์ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขตลาดหลุมแก้ว พรรคภูมิใจไทย / 8,278 คะแนน

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล – อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา / 251,939 คะแนน

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา – กลุ่มคณะก้าวหน้าอยุธยา / 90,739 คะแนน

  เบอร์ 3 ดร.นพดล อมรเวช – ในนามอิสระ ผู้ก่อตั้งพรรครวมใจไทย / 34,105 คะแนน

9.จังหวัดพิจิตร 

 เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ – กลุ่มพัฒนาจ.พิจิตร / 136,670 คะแนน

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ –  อดีตนายก อบจ.พิจิตร / 89,507 คะแนน

  เบอร์ 3 นายมาโนช  วัฒนประสิทธิ์ – อดีต สจ.เขตอำเภอทับคล้อ ในนามคณะก้าวหน้า / 10,652 คะแนน

  เบอร์ 4 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ – เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร / 9,101 คะแนน

  เบอร์ 5 นางพัฒนียา มูละ – ผู้สมัครอิสระ / 330 คะแนน

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  เบอร์ 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ – ผู้สมัครอิสระ / 11,222 คะแนน

  เบอร์ 2 นายณชพล พลอาสา – คณะก้าวหน้า / 42,456 คะแนน

  เบอร์ 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ – อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ทีมพลังพิษณุโลก / 185,531 คะแนน

  เบอร์ 4 นายเติมสิน  แจ้งมีสุข – (ถอนชื่อผู้สมัคร)

  เบอร์ 5 นายปณต รุจนาญาณิน – ผู้สมัครทีมอิสระ / 3,437 คะแนน

      เบอร์ 6 นาวสาวยลลดา ช่างพินิจ – ทีมพรรคเพื่อไทย / 140,990 คะแนน

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด –  อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์ / 279,355 คะแนน

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม –  อดีตสมาชิกกองร้อย อส.จ.เพชรบูรณ์ / 49,390 คะแนน

  เบอร์ 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ – ผู้สมัครอิสระ / 11,280 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ – คณะก้าวหน้าเพชรบูรณ์ / 36,680 คะแนน

12.จังหวัดลพบุรี  

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย – ผู้สมัครอิสระ / 18,487 คะแนน

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ – ในนามคณะก้าวหน้า / 27,798 คะแนน

  เบอร์ 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช-  อดีต นายก อบจ.ลพบุรี กลุ่มรักลพบุรี 205,320 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข – ในนามผู้สมัครอิสระ / 14,015 คะแนน

  เบอร์ 5 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทึม รวมพลังพัฒนาลพบุรี / 72,368 คะแนน

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย – กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า / 341,504 คะแนน

  เบอร์ 2  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม – บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ / 77,057 คะแนน 

  เบอร์ 3 นายนำพล คารมปราชญ์ – อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ / /24,752 คะแนน

  เบอร์ 4  นายอำนวย รัศมิทัต – อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ / 56,822 คะแนน

  เบอร์ 5 นายธัชชัย เมตโต – ในนามคณะก้าวหน้า / 74,531 คะแนน

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ / 23,894 คะแนน

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์ / 7,232  คะแนน

 เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง – อดีตนายก อบจ. / 21,947  คะแนน

  เบอร์ 4 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย – ในนามคณะก้าวหน้า / 13,087 คะแนน

  เบอร์ 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ – ทีมฅนทำงาน /19,278 คะแนน

  เบอร์ 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี – ทีมเพื่อไทยเพื่อคนสมุทรสงคราม / 2,269 คะแนน

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล – ในนามเพื่อไทย / 22,553 คะแนน

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์  – ทีมรักษ์สาคร / 16,791 คะแนน

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์  – ทีมฅนทำงาน / 131,537 คะแนน

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์  – ในนามคณะก้าวหน้า / 26,463 คะแนน

  เบอร์ 5 นายสนธิญา สวัสดี – ทีมประชารัฐสมุทรสาคร / 7,017 คะแนน

  เบอร์ 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น – ในนามอิสระ / 4,495 คะแนน

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก – ในนามอิสระ / 16,140 คะแนน

 เบอร์ 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร – อดีต ส.ว.สิงห์บุรี / 46,738 คะแนน

  เบอร์ 3 นายสุรชัย บุญลือ – ในนามคณะก้าวหน้า / 8,756 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสุรสาล ผาสุข – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย / 24,782 คะแนน

17.จังหวัดสุโขทัย 

  เบอร์ 1 นายมนู พุกประเสริฐ – พี่ชายอดีตนายก อบจ.สุโขทัย ผู้สมัครอิสระ / 150,402 คะแนน

  เบอร์ 2 นายวิรัตน์ วิริยะ – อดีต ส.อบจ. / 98,929 คะแนน

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เบอร์ 1 พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ  – ผู้สมัครอิสระ / 96,842 คะแนน

  เบอร์ 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ  – ผู้สมัครอิสระ / 34,648 คะแนน

  เบอร์ 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ  – อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี / 176,025 คะแนน

  เบอร์ 4 นายเสน่ห์ บุญสุข – ผู้สมัครอิสระ / 56,624 คะแนน

19.จังหวัดสระบุรี 

  เบอร์ 1 นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ – ผู้สมัครอิสระ / 18,400 คะแนน

  เบอร์ 2 นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล – ผู้สมัครอิสระ / 11,245 คะแนน

  เบอร์ 3 นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย  – ผู้สมัครอิสระ / 5,304 คะแนน

  เบอร์ 4 ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ – ในนามคณะก้าวหน้า / 42,785 คะแนน

  เบอร์ 5 นายสัญญา บุญ-หลง –  อดีต นายก อบจ.นครนายก / 155,191 คะแนน

  เบอร์ 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย  – ผู้สมัครอิสระ / 13,546 คะแนน

  เบอร์ 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ – ผู้สมัครอิสระ / 8,747 คะแนน

  เบอร์ 8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา – ผู้สมัครอิสระ / 34,705 คะแนน

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล – ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง / 81,734 คะแนน

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ – ในนามคณะก้าวหน้า / 45,637 คะแนน

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  เบอร์ 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี – อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี / 119,262 คะแนน

 

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  เบอร์ 1 นายธนภณ กิจกาญจน์  – อดีตนายก อบจ.จันทบุรี / 150,367 คะแนน

  เบอร์ 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี – เจ๊ดา อนาคตจันท์  / 28,923 คะแนน

  เบอร์ 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์  – สจ.หน่อย ทีมสุยจันท์ / 57,475 คะแนน 

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  – ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ / 207,846 คะแนน

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ  – กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า / 128,122 คะแนน

3.จังหวัดชลบุรี 

 เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม – ทีมเรารักชลบุรี / 337,107 คะแนน

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง – ทีมคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี / 168,997 คะแนน

  เบอร์ 3 นายสรายุทธ์ วงษ์แสงทอง  – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า / 39,268 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสภา พละวารี  – ผู้สมัครอิสระ / 8,302 คะแนน

4.จังหวัดตราด 

  เบอร์ 1 นายสามารถ พงษ์วัน – ลงอิสระ / 15,783 คะแนน

 เบอร์ 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ – อดีตนายก อบจ.ตราด กลุ่มลูกเมืองตราด / 47,897 คะแนน

  เบอร์ 3 นายประทีป เลขาพันธ์  – กลุ่มตราดบ้านเรา / 11931 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสังคม นิลฉวี – อดีตนายก อบต.ประณีต อ.เขาสมิง / 23,297 คะแนน

  เบอร์ 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล – ผู้สมัครอิสระ / 1,570 คะแนน

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  เบอร์ 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี – ในนามคณะก้าวหน้า / 56,623 คะแนน

  เบอร์ 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ – อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทย / 33,819 คะแนน

 เบอร์ 3 นายสุนทร วิลาวัลย์ – อดีต รมช.สาธารณสุข / 103,617 คะแนน

  เบอร์ 4 นายอิสสรา วนิชชากร – ผู้สมัครอิสระ / 6,522 คะแนน

6.จังหวัดระยอง 

  เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ – อดีตนายก อบจ.ระยอง / 202,232 คะแนน

  เบอร์ 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ – คณะก้าวหน้า / 79,830 คะแนน

  เบอร์ 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง – พรรคเพื่อไทย / 12,309 คะแนน

  เบอร์ 4 นายสุวิทย์ เหล่าฤทธิไกร / 5,513 คะแนน

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช  – ผู้สมัครอิสระ / 39,305 คะแนน

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย  – ผู้สมัครอิสระ / 37,577 คะแนน

 เบอร์ 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง – มารดา ส.ส.สระแก้ว “ฐานิสร์-ตรีนุช” พลังประชารัฐ / 205,222 คะแนน

  

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ – ทีมพลังกาญจน์ / 225,872 คะแนน

  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ – ทีมพลังใหม่ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี / 143,944 คะแนน

  เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล – ทีม NEXT กาญจนบุรี / 19,216 คะแนน

  เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ – ทีมเมืองกาญจน์ก้าวใหม่ / 6,660 คะแนน

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ – อดีตนายก อบจ.ตาก ทีมพัฒนาตาก / 101,868 คะแนน

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์ – อดีตผู้สมัครส.ส. จ.ตาก เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ทีมตากก้าวหน้า / 24,081 คะแนน

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม – ในนามคณะก้าวหน้า / 41,656 คะแนน

  เบอร์ 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล – อดีตรองนายก อบจ.ตาก กลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาชน / 39,894 คะแนน

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ – พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี / 148,962 คะแนน

  เบอร์ 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล – ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย / 719,917 คะแนน

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ – ทีมรวมใจเพชร / 184,888 คะแนน

 

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว – ทีมนิวเจน / 54,153 คะแนน

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล – ทีมราชบุรีก้าวหน้า / 74,929 คะแนน

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา – ทีมพัฒนาราชบุรี / 241,952 คะแนน

   

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล – อดีต นายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์กระบี่ /162,356 คะแนน

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ – กลุ่มผึ้งงาน / 34,101 คะแนน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย – อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มชุมพรต้องเดินหน้า / 57,206 คะแนน

  เบอร์ 3 นายนพพร อุสิทธิ์ – อดีตประธานสภา อบจ. ทีมพลังชุมพร / 145,741 คะแนน 

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ – ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย) / 162,419 คะแนน 

  เบอร์ 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย – น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง / 116,366 คะแนน

  เบอร์ 3 นายภูผา ทองนอก – ในนามคณะก้าวหน้า กลุ่มตรังก้าวใหม่ / 13,141 คะแนน

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม – อดีตรองนายก อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  น้องชายของนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ / 110,340 คะแนน

 เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช – มารดา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ / 258,821 คะแนน

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น – อดีตท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ทีมทิศทางใหม่ / 144,710 คะแนน

  เบอร์ 4 นายอิสระ หัสดินทร์ – เจ้าของและผู้อำนวยการ รพ.นครพัฒน์ ลงในนามคณะก้าวหน้า / 31,058 คะแนน

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ – อดีตเลขาของวิทยา แก้วภราดัย /  43,370 คะแนน

  เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน – (ผู้การฯตี๋) อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 41 /  28,724 คะแนน

  เบอร์ 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ ทีมทำทันที – อดีต นายก อบจ.นครศรีธรรมราช น้องชายของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) / 59,593 คะแนน

  เบอร์ 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน / 2,481 คะแนน

5.จังหวัดนราธิวาส

 เบอร์ 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน – อดีตนายก อบจ.นราธิวาส / 189,062 คะแนน

  เบอร์ 2 นายรำรี มามะ – อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ / 147,756 คะแนน

  เบอร์ 3 นายคอยรูซามัน มะ – อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ / 21,841 คะแนน

6.จังหวัดปัตตานี 

  เบอร์ 1 นายรุสดี สารอเอง  – อดีตสมาชิก อบจ.เขต 3 / 95,920 คะแนน

 เบอร์ 2 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  – อดีตนายก อบจ. / 201,086 คะแนน

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม  – คณะก้าวหน้าพังงา / 19,665 คะแนน

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม – กลุ่มร่วมสร้างพังงา / 51,750 คะแนน

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช  – อดีต นายก อบจ.พังงา / 46,063 คะแนน

8.จังหวัดพัทลุง 

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี  – อดีตประธานสภา อบจ. ทีมภูมิใจพัทลุง / 121,723 คะแนน

 เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  – อดีตนายก อบจ.พัทลุง ทีมพลังพัทลุง / 164,624 คะแนน

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ  – ผู้สมัครอิสระ / 7,692 คะแนน

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ  – อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ทีมคนบ้านเรา / 50,914 คะแนน

 เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ  – อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข และอดีต ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ทีมภูเก็ตหยัดได้ / 83,144 คะแนน 

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์  – ในนามคณะก้าวหน้า / 20,073 คะแนน

  เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร  – ทีมภูเก็ตปุ้นเต่ / 1,460 คะแนน

  เบอร์ 5 นายปัญญา ไกรทัศน์  – ผู้สมัครอิสระ / 1,040 คะแนน

10.จังหวัดระนอง 

 เบอร์ 1 นายธนกร บริสุทธิญาณี  – อดีตรองประธาน ส.อบจ.ระนอง ทีมรวมพลังระนอง / 42,252 คะแนน

  เบอร์ 2 นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ –  อดีต ส.ว.ระนอง ทีมระนองก้าวหน้า / 31,273 คะแนน

  เบอร์ 3 นายสมมารถ จำปาดะ – อดีตรองนายก อบต.บางหิน ผู้สมัครอิสระ / 4,712 คะแนน

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา  – อดีตกำนัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์ / 31,044 คะแนน

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  – อดีตนายก อบจ.สตูล ทีมสตูลสันติธรรมปัจจุบัน / 104,518 คะแนน

  เบอร์ 3 นายนาวี พรหมทรัพย์  – ผู้สมัครอิสระ / 5,860 คะแนน

  เบอร์ 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล  – ทีมเพื่อไทยอนาคตสตูล / 13,416 คะแนน

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์  – ผู้สมัครอิสระ / 63,247 คะแนน

  เบอร์ 2 พันเอก(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล  – ทีมสงขลาประชารัฐ / 236,719 คะแนน

 เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์  – ทีมพรรคประชาธิปัตย์ / 262,308 คะแนน

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี  – ทีมเพื่อสังคม / 6,869 คะแนน

  เบอร์ 5 นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว / 5,282 คะแนน

  เบอร์ 6 นายวชิรวิทย์ ภัสระ / 4,952 คะแนน

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว –  (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี ในนามอิสระ / 36,146 คะแนน

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ  – อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ในนามพรรคประชาธิปัตย์ / 153,596 คะแนน

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม  – อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนามอิสระ / 40,194 คะแนน

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร  – ในนามอิสระ / 2,788 คะแนน

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์  – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในนามอิสระ / 3,837 คะแนน

 เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว  – อดีตกำนัน ต.ทุ่งกง และอดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี / 224,746 คะแนน

  เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  – ในนามคณะก้าวหน้า / 11,143 คะแนน

14.จังหวัดยะลา 

  เบอร์ 1 นายมุขตาร์ มะทา  – อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา / 168,714 คะแนน

  เบอร์ 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด –  อดีตผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ยะลา และสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ยะลา เมื่อปี 2544 ทีมยะลาประชารัฐ / 39,671 คะแนน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]