close

หน้าแรก

menu
search

ราชกิจจาประกาศ เปลี่ยนชื่อ อบต.ท้อแท้ จ.พิษณุโลก เป็น อบต.ทองแท้ หลังชาวบ้านทั้งตำบลไฟเขียว

schedule
share

แชร์

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เพื่อให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมาและเจตนารมณ์ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 40 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้เปลี่ยนชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  การขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท้อแท้ ได้ดำเนินการออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จำนวน 8 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชาคม 2,787 คน จากผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 3,710 คน คิดเป็นร้อยละ 75.12 โดยผู้เข้าร่วมประชาคมทั้งหมดเห็นด้วยที่จะเปลี่ยนชื่อจาก อบต.ท้อแท้เป็น อบต.ทองแท้ทั้ง 2,787 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจากสภา อบต.ท้อแท้ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อย จึงขอยื่นเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา

  ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา จึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ โดยให้มีผลเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  อบต.ทองแท้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์ จัดอยู่บริเวณทางทิศใต้ของอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากอำเภอวัดโบสถ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยพื้นที่ในการเกษตรประมาณ 23,968 ไร่ พื้นที่สาธารประโยชน์ 106 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 3,426 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 27,500 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม

  สำหรับที่มาของชื่อ อบต.ท้อแท้นั้น เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์หน้ารายงานพิเศษเคยได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ว่า มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า สมัยก่อนการเดินทางมาหมู่บ้านนี้ลำบากมาก หนุ่มต่างถิ่นเกิดชอบพลอกับสาวบ้านท่างาม (ในอดีตชื่อ บ้านท่าสาวงาม) เมื่อเดินทางมาจนถึงหมู่บ้านนี้ ก็เกิดความท้อแท้ใจ เพราะใช้เวลานานและต้องค้างคืน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านท้อแท้” มาจนทุกวันนี้

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]