close

หน้าแรก

menu
search

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเพิ่ม 9 จังหวัด

schedule
share

แชร์

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน 9 จังหวัด และ 1 เทศบาลเมือง ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดดังนี้ (กดชื่อจังหวัดเพื่อดูรายละเอียด)

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม  22 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพะเยา 35 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองคาย 19 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี 71 แห่ง

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุทัยธานี 14 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน 19 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย 29 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมุกดาหาร 25 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ 24 แห่ง

  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]