close

หน้าแรก

menu
search

รางวัลพระปกเกล้าปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 พ.ค.

schedule
share

แชร์

  สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา และประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยแต่ละ อปท. สามารถสมัครได้เพียง อปท.ละ 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

  อปท. ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าแล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ จะได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจะจัดพิธีมอบเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤศจิกายน

  นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้ายังกำหนดให้มี “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก้ อปท.ที่เคยได้รับรางวัล ให้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมอบให้แก่ อปท. ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในระดับเป็นเลิศ ในด้านเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ย้อนหลังไปในระยะเวลา 5 ปี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และจะมีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัลพระปกเกล้าทองคำคือ ปี 2557 ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้าประกาศงดจัด “สัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัลพระปกเกล้า และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา” โดยเปิดช่องทางอื่นให้ อปท.รับชมเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัล ได้แก่ เพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า และยูทูป kpi channel หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]