close

หน้าแรก

menu
search

รางวัลพระปกเกล้าปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 พ.ค.

schedule
share

แชร์

  สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา และประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   รางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยแต่ละ อปท. สามารถสมัครได้เพียง อปท.ละ 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

  อปท. ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าแล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ จะได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจะจัดพิธีมอบเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนพฤศจิกายน

  นอกจากนี้ สถาบันพระปกเกล้ายังกำหนดให้มี “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก้ อปท.ที่เคยได้รับรางวัล ให้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมอบให้แก่ อปท. ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในระดับเป็นเลิศ ในด้านเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ย้อนหลังไปในระยะเวลา 5 ปี รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และจะมีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัลพระปกเกล้าทองคำคือ ปี 2557 ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ในปีนี้ สถาบันพระปกเกล้าประกาศงดจัด “สัมมนารางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัลพระปกเกล้า และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา” โดยเปิดช่องทางอื่นให้ อปท.รับชมเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละประเภทของรางวัล ได้แก่ เพจวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า และยูทูป kpi channel หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]