close

หน้าแรก

menu
search

รางวัลพระปกเกล้าปี 2562 เปิดรับ อปท. เข้าร่วมโครงการแล้ว วันนี้ – 31 พ.ค. 62

schedule
share

แชร์

       เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าได้เผยแพร่ข้อความ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการ รางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยในปีนี้เปิดรับสมัครแล้วจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งแต่ละ อปท. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ รางวัลพระปกเกล้าได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น

       รางวัลพระปกเกล้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

       ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

       ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

       ด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

    

       ทั้งนี้ สถาบันฯ แบ่งการมอบรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ  และ ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.kpi.ac.th/kpi-award-2019/

       ในครั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้จัด สัมมนา “รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. เกี่ยวกับเกณฑ์การสมัคร และการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการ

       สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ โดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารงานที่โปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล…

schedule
สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมกา…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชก…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]