close

หน้าแรก

menu
search

รวมรายชื่อ 3 วัน ผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ!

schedule
share

แชร์

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 3 ของการเปิดรับสมัครผู้ลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นิตยสารผู้นำท้องถิ่น ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง 3 วัน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้สมัครวันแรก (2 พ.ย.) ตัวอักษรสีดำ , ผู้สมัครวันที่ 2 (3 พ.ย.) ตัวอักษรสีน้ำเงิน , และผู้สมัครวันที่ 3 (4 พ.ย.) ตัวอักษรสีส้ม สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีต ส.ว.เชียงราย

  เบอร์ 2 นางอฑิตาธร วันไชยธนวงค์ ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สายเพื่อไทย (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย)

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ 

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ในนามคณะก้าวหน้า

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​ นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง “กลุ่มอนาคตลำปาง”​ 

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ กลุ่มพลังลำปาง

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิตติลือ อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น

  เบอร์ 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต ผู้สมัครอิสระ 

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ในนามเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา ผู้สมัครอิสระ

2.จังหวัดขอนแก่น 

  เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  สังกัด  ทีมรักก้าวหน้า

  เบอร์ 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 4 นายอัษฏางค์ แสวงการ กลุ่มมหานครขอนแก่น

  เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์ จูเนียร์  สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา สังกัด  อิสระ

3.จังหวัดชัยภูมิ 

  เบอร์ 1 นายอร่าม  โล่วีระ

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์

  เบอร์ 3 นางปาริชาติ  ชาลีเครือ

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล 

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร  ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมร่วมใจนครพนม

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่

  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา

  เบอร์ 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ทีมอิสระ 

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 คือนายอภิเดชรักษาโสม จากพรรคเพื่อไทย 

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จากคณะก้าวหน้า 

      เบอร์ 3. นางแว่นฟ้า ทองศรี จากพรรคภูมิใจไทย 

      เบอร์ 4. นายนิพนธ์ คนขยัน อดีต นายก.อบจ 

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  นายประเสริฐ เลิศยะโส ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 

  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล 

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ ในนามเพื่อไทย

10.จังหวัดยโสธร 

  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี 

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช

  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ 

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ กลุ่มอิสระ​

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ คณะก้าวหน้าสุรินทร์​

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ กลุ่มอิสระ​

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนกิตต์ กลุ่มอิสระ​   

  เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ กลุ่มสุรินทร์รวมใจ

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา 

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ 

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล 

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร

16.จังหวัดหนองคาย 

  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล 

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย

  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้าอุดรธานี

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  นายกานต์ กัลป์ตินันท์

  น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

  นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์

  นายบัณฑิต วิลามาศ

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี

  เบอร์ 3 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุล 

………………………………………………………………………………………………    

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร

2.จังหวัดชัยนาท 

  เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายวิเชษ บำรุงจิตร

  เบอร์ 2  นายสุรชัย ชูสกุล

  เบอร์ 3 นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี

  เบอร์ 4  นางสาวภัทธา สินสืบผล

  เบอร์ 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

  เบอร์ 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

  อีกหนึ่งรายยังไม่ชัดเจน

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร

  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนี๊ยแก้ว

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ ทีมพรรคเสรีรวมไทย 

  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ทีมนครสวรรค์บ้านเรา

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มพลังนนท์

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา

9.จังหวัดพิจิตร 

  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

  เบอร์ 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  เบอร์ 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ ผู้สมัครทีมอิสระ

  เบอร์ 2 นายณชพล พลอาสา คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ทีมพลังพิษณุโลก

  เบอร์ 4 นายเติมสิน  แจ้งมีสุข ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายปณต รุจนาญาณิน ผู้สมัครทีมอิสระ

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม  อดีตสมาชิกกองร้อย อส.จ.เพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี  

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย

  เบอร์ 2  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 3 นายนำพล คารมปราชญ์ อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 4  นายอำนวย รัศมิทัต อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาว สุกานดา   ปานะสุทธะ 

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์

  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง

  เบอร์ 4 นายอนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ ทีมรักษ์สาคร

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ในนามคณะก้าวหน้า

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก

  เบอร์ 2 นายศุภวัตน์ เทียนถาวร

17.จังหวัดสุโขทัย 

  นายมนู พุกประเสริฐ

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เบอร์ 1 พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ์

  เบอร์ 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ

  เบอร์ 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี

19.จังหวัดสระบุรี 

  นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ

  นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล

  นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย

  ดร.วิทูลย์   แก้วสุวรรณ 

  นายสัญญา บุญ-หลง ( อดีต นายก อบจ.นครนายก)

  นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ ในนามคณะก้าวหน้า

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  นายเผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  เบอร์ 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ อดีตนายก อบจ.จันทบุรี

  เบอร์ 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี อนาคตจันท์

  เบอร์ 2 นายมานะ ชนะสิทธิ์ ทีมสุยจันท์

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปรี่ยมทรัพย์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า

3.จังหวัดชลบุรี 

  เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม  ทีมเรารักชลบุรี

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง  ทีมคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 

4.จังหวัดตราด 

  เบอร์ 1 นายสามารถ พงษ์วัน ลงอิสระ 

  เบอร์ 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ อดีตนายก อบจ.ตราด กลุ่มลูกเมืองตราด

  เบอร์ 3 นายประทีป เลขาพันธ์ กลุ่มตราดบ้านเรา

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  นางกฤษณ์กมล แพงศรี ในนามคณะก้าวหน้า

  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทย

  นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต รมช.สาธารณสุข

6.จังหวัดระยอง 

  เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ

  เบอร์ 2 นางสว่างจิตต์ เลาหโรจนพันธ์ 

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช 

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย 

  เบอร์ 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง มารดา ส.ส.สระแก้ว “ฐานิสร์-ตรีนุช” พลังประชารัฐ

   ………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ทีมพลังกาญจน์

  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  ทีมพลังใหม่ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ อดีตนายก อบจ.ตาก ทีมพัฒนาตาก

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม 

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ ทีมรวมใจเพชร

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา

………………………………………………………………………………………………    

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล อดีต นายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์กระบี่ 

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ กลุ่มผึ้งงาน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ในนามอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพพร อุสิทธิ์ ทีมพลังชุมพร

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย)

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม

  เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น

  เบอร์ 4 นายแพทย์อิสระ หัสดิน

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์

  เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน (ผู้การฯตี๋) อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 41

5.จังหวัดนราธิวาส

  เบอร์ 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 

  เบอร์ 2 นายรำรี มามะ

 เบอร์ 3 นายคอยรูซามัน มะ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

6.จังหวัดปัตตานี 

  นายรุสดี สารอเอง

  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม คณะก้าวหน้าพังงา

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม  กลุ่มร่วมสร้างพังงา

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช อดีต นายก อบจ.พังงา

8.จังหวัดพัทลุง 

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี 

  เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ 

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ 

  เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์

10.จังหวัดระนอง 

  เบอร์ 1 นายธนกร บริสุทธิญาณี

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา อดีตกำนัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ อดีตนายก อบจ.สตูล ทีมสตูลสันติธรรมปัจจุบัน

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 พันเอก(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล ทีมสงขลาประชารัฐ

  เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี ทีมเพื่อสังคม

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนามอิสระ 

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร ในนามอิสระ

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว อดีตกำนัน ต.ทุ่งกง

  เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดยะลา 

  นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]