close

หน้าแรก

menu
search

รวมรายชื่อ 2 วัน ผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ!

schedule
share

แชร์

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นับเป็นวันที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครผู้ที่จะลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นิตยสารผู้นำท้องถิ่น ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง 2 วัน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้ (ผู้สมัครวันแรกตัวอักษรสีดำ , ผู้สมัครวันที่ 2 ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีต ส.ว.เชียงราย

  เบอร์ 2 นางอฑิตาธร วันไชยธนวงค์ ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สายเพื่อไทย (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย)

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี อดีต ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ 

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า กลุ่มฮักพะเยา

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ในนามคณะก้าวหน้า

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​ นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง “กลุ่มอนาคตลำปาง”​ 

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ กลุ่มพลังลำปาง

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิตติลือ อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ในนามเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา ผู้สมัครอิสระ

2.จังหวัดขอนแก่น 

  เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  สังกัด  ทีมรักก้าวหน้า

  เบอร์ 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 4 นายอัษฏางค์ แสวงการ กลุ่มมหานครขอนแก่น

  เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์ จูเนียร์  สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น สังกัด  อิสระ

  เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา สังกัด  อิสระ

3.จังหวัดชัยภูมิ 

  เบอร์ 1 นายอร่าม  โล่วีระ

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์

  เบอร์ 3 นางปาริชาติ  ชาลีเครือ

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล 

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร  ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ ทีมร่วมใจนครพนม

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ อดีตนายก อบจ. 2 สมัย

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่

  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา

  เบอร์ 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ ทีมอิสระ 

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 คือนายอภิเดชรักษาโสม จากพรรคเพื่อไทย 

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น จากคณะก้าวหน้า 

      เบอร์ 3. นางแว่นฟ้า ทองศรี จากพรรคภูมิใจไทย 

      เบอร์ 4. นายนิพนธ์ คนขยัน อดีต นายก.อบจ 

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  นายประเสริฐ เลิศยะโส ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 

  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล 

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ ในนามเพื่อไทย

10.จังหวัดยโสธร 

  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี 

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช

  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ 

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ กลุ่มอิสระ​

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ คณะก้าวหน้าสุรินทร์​

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ กลุ่มอิสระ​

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนกิตต์ กลุ่มอิสระ​   

  เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ กลุ่มสุรินทร์รวมใจ

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา 

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ 

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล 

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร

16.จังหวัดหนองคาย 

  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล 

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย

  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้าอุดรธานี

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  นายกานต์ กัลป์ตินันท์

  น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

  นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์

  นายบัณฑิต วิลามาศ

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี

  เบอร์ 3 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งสกุล 

………………………………………………………………………………………………    

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร

2.จังหวัดชัยนาท 

  เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายวิเชษ บำรุงจิตร

  เบอร์ 2  นายสุรชัย ชูสกุล

  เบอร์ 3 นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี

  เบอร์ 4  นางสาวภัทธา สินสืบผล

  เบอร์ 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

  เบอร์ 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

  อีกหนึ่งรายยังไม่ชัดเจน

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร

  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนี๊ยแก้ว

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ ทีมพรรคเสรีรวมไทย 

  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ทีมนครสวรรค์บ้านเรา

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มพลังนนท์

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา

9.จังหวัดพิจิตร 

  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

  เบอร์ 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  เบอร์ 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ ผู้สมัครทีมอิสระ

  เบอร์ 2 นายณชพล พลอาสา คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ทีมพลังพิษณุโลก

  เบอร์ 4 นายเติมสิน  แจ้งมีสุข ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายปณต รุจนาญาณิน ผู้สมัครทีมอิสระ

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม  อดีตสมาชิกกองร้อย อส.จ.เพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี  

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย

  เบอร์ 2  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 3 นายนำพล คารมปราชญ์ อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาว สุกานดา   ปานะสุทธะ 

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์

  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง

  เบอร์ 4 นายอนุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ ทีมรักษ์สาคร

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ ในนามคณะก้าวหน้า

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก

  เบอร์ 2 นายศุภวัตน์ เทียนถาวร

17.จังหวัดสุโขทัย 

  นายมนู พุกประเสริฐ

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เบอร์ 1 พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ์

  เบอร์ 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ

  เบอร์ 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี

19.จังหวัดสระบุรี 

  นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ

  นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล

  นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย

  ดร.วิทูลย์   แก้วสุวรรณ 

  นายสัญญา บุญ-หลง ( อดีต นายก อบจ.นครนายก)

  นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ ในนามคณะก้าวหน้า

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  นายเผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี

………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  เบอร์ 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ อดีตนายก อบจ.จันทบุรี

  เบอร์ 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี อนาคตจันท์

  เบอร์ 2 นายมานะ ชนะสิทธิ์ ทีมสุยจันท์

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปรี่ยมทรัพย์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า

3.จังหวัดชลบุรี 

  เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม  ทีมเรารักชลบุรี

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง  ทีมคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 

4.จังหวัดตราด 

  เบอร์ 1 นายสามารถ พงษ์วัน ลงอิสระ 

  เบอร์ 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ อดีตนายก อบจ.ตราด กลุ่มลูกเมืองตราด

  เบอร์ 3 นายประทีป เลขาพันธ์ กลุ่มตราดบ้านเรา

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  นางกฤษณ์กมล แพงศรี ในนามก้าวไกล

  นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทย

  นายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต รมช.สาธารณสุข

6.จังหวัดระยอง 

  เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ

  เบอร์ 2 นางสว่างจิตต์ เลาหโรจนพันธ์ 

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช 

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย 

   ………………………………………………………………………………………………    

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ทีมพลังกาญจน์

  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  ทีมพลังใหม่ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ อดีตนายก อบจ.ตาก ทีมพัฒนาตาก

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม 

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ ทีมรวมใจเพชร

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา

………………………………………………………………………………………………    

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล อดีต นายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์กระบี่ 

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ กลุ่มผึ้งงาน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ในนามอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพพร อุสิทธิ์ ทีมพลังชุมพร

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย)

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม

  เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น

  เบอร์ 4 นายแพทย์อิสระ หัสดิน

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์

  เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน (ผู้การฯตี๋) อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 41

5.จังหวัดนราธิวาส

  เบอร์ 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 

6.จังหวัดปัตตานี 

  นายรุสดี สารอเอง

  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม คณะก้าวหน้าพังงา

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม  กลุ่มร่วมสร้างพังงา

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช อดีต นายก อบจ.พังงา

8.จังหวัดพัทลุง 

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี 

  เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ 

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ 

  เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์

10.จังหวัดระนอง 

  เบอร์ 1 นายธนกร บริสุทธิญาณี

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา อดีตกำนัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ อดีตนายก อบจ.สตูล ทีมสตูลสันติธรรมปัจจุบัน

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 พันเอก(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล ทีมสงขลาประชารัฐ

  เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ ทีมพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี ทีมเพื่อสังคม

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนามอิสระ 

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร ในนามอิสระ

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว อดีตกำนัน ต.ทุ่งกง

  เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดยะลา 

  นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]