close

หน้าแรก

menu
search

รวมรายชื่อผู้สมัครชิง “นายก อบจ.” ทั่วประเทศ!

schedule
share

แชร์

  นิตยสารผู้นำท้องถิ่น รวบรวมรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากผู้สมัคร 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 แบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้

ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงราย 

  เบอร์ 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง – อดีต ส.ว.เชียงราย

  เบอร์ 2 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ – ในนามอิสระ (ลูกสาวนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย)

  เบอร์ 3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ – ทีมเจียงฮายยิ้มได้ (สะใภ้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย) 

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

  เบอร์ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร – ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ – อดีตนายก อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม

  เบอร์ 3 นายวินิจ จินใจ – กลุ่มเชียงใหม่ก้าวใหม่

  เบอร์ 4 นายบดินทร์ กินาวงศ์ – กลุ่มประชารัฐเชียงใหม่

  เบอร์ 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ – ผู้สมัครอิสระ

3.จังหวัดน่าน 

  เบอร์ 1 นายพิชิต โมกศรี – อดีตปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2  ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก – อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ – อดีตประธานสภาจังหวัดน่าน ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ – อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์ – ผู้สมัครอิสระ

4.จังหวัดพะเยา 

  เบอร์ 1  นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายณรงค์ นามวงศ์ – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 3 นายอัครา พรหมเผ่า – กลุ่มฮักพะเยา

  เบอร์ 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล

5.จังหวัดแพร่ 

  เบอร์ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ – อดีตนายก อบจ.แพร่ กลุ่มฮักเมืองแป้

  เบอร์ 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ – ในนามคณะก้าวหน้า

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  เบอร์ 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ – อดีตนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

  เบอร์ 2 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์

  เบอร์ 3 นายอำนาจ แสงสกาย

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์

  เบอร์ 5 นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์

7.จังหวัดลำปาง 

  เบอร์​ 1​ น.ส.ตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์​ 2​ นายประยูร​ แก้วเดียว​ – นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง “กลุ่มอนาคตลำปาง”​ 

  เบอร์​ 3​ นายประสงค์​ มิ่งเชื้อ​ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคมัชฌิมาธิปไตย

  เบอร์​ 4​ นายดาชัย​ เอกปฐพี​ – กลุ่มพลังลำปาง

  เบอร์ 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ – อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ

  เบอร์ 6 นายจินณ์ ถาคำฟู – อดีตสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 7 นายสุนทร ใจแก้ว

8.จังหวัดลำพูน 

  เบอร์ 1  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ – ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ – อดีต ผบก.ภ. จว.ลำพูน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายขยัน วิพรหมชัย – ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดอุตรดิตถ์

  เบอร์ 1 นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา – อดีตนายก อบจ. อุตรดิตถ์

  เบอร์ 2 นายโปรย สมบัติ – ผู้สมัครอิสระ อดีตสื่อมวลชนท้องถิ่น

  เบอร์ 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล – ในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  เบอร์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร – ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้

  เบอร์ 2 นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล – ในนามเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 ดร.กิตติพร อินทะสีดา – ผู้สมัครอิสระ

2.จังหวัดขอนแก่น 

  เบอร์ 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชษฐ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ  – ทีมรักก้าวหน้า

  เบอร์ 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายอัษฏางค์ แสวงการ – กลุ่มมหานครขอนแก่น

  เบอร์ 5 นายชัยอนันต์ วูดเล่ย์จูเนียร์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ – อดีต นายก อบจ.ขอนแก่น ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 7 นายศรุต เบ้าจรรยา – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ – กลุ่มมิตรภาพฅนขอนแก่น

  เบอร์ 9 พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ – อดีต รอง นายก ทต.เมืองเก่า ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า 

  เบอร์ 10 นายนพดล สีดาทัน – อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น  ทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า 

3.จังหวัดชัยภูมิ 

  เบอร์ 1 นายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ – อดีตรมช.กระทรวงคมนาคม

  เบอร์ 2 พ.ต.อ.สรวิศ  มาอินทร์ – อดีตผู้กำกับการกองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

  เบอร์ 3 นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ – รองอดีตนายก อบจ. และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสุชีพ  เศวตกมล – อดีต ส.อบจ. ผู้สมัครอิสระ

4.จังหวัดนครพนม 

  เบอร์ 1 นายณพจน์สกร – ทรัพยสิทธิ์ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ – ทีมร่วมใจนครพนม

  เบอร์ 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ – อดีตนายก อบจ. 2 สมัย กลุ่มพลังเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์ – ผู้สมัครอิสระ 

5.จังหวัดนครราชสีมา 

  เบอร์ 1 นายสาธิต ปิติวรา – ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิส พรรคอนาคตใหม่

  เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล – ทีมร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ ภรรยาของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์

  เบอร์ 3 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก – ทีมรักโคราช อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา

  เบอร์ 4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ – อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติไทย ผู้สมัครอิสระ 

6.จังหวัดบึงกาฬ 

  เบอร์ 1 นายอภิเดช รักษาโสม – จากพรรคเพื่อไทย 

      เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น – จากคณะก้าวหน้า 

      เบอร์ 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี – จากพรรคภูมิใจไทย 

      เบอร์ 4 นายนิพนธ์ คนขยัน – อดีต นายก.อบจ 

  เบอร์ 5 นายณัฐพล เนื่องชมภู – อดีต ส.ว.

7.จังหวัดบุรีรัมย์ 

  เบอร์ 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส – อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ในนามกลุ่ม เช้งบุรีรัมย์ ฟอร์สมาร์ทซิตตี้

  เบอร์ 2 นายณัฐกิตติ์ ล้อประสิทธิ์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายเพชร กีรติมาศ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ – อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 8 นายภูษิต เล็กอุดากร – อดีต ส.อบจ.มีศักดิ์เป็นหลานชายของ นายเนวิน ชิดชอบ

8.จังหวัดมหาสารคาม 

  เบอร์ 1 นายทองหล่อ พลโคตร – อดีต ส.ส. ไทยรักไทย 

  เบอร์ 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ – อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม

  เบอร์ 3 นายชยพล โบราณมูล – อดีตนายก อบต.แวงน่าง

  เบอร์ 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ – อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีต ส.ว.

9.จังหวัดมุกดาหาร 

  เบอร์ 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ – ในนามคณะก้าวหน้า อดีตนายก อบต.หว้านใหญ่

  เบอร์ 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ – ในนามเพื่อไทย อดีต ส.ว.

  เบอร์ 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ – ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และอดีตผู้สมัครนายก อบจ. 

  เบอร์ 4 นายวิริยะ ทองผา – ผู้สมัครอิสระ อดีตส.ว. และอดีตรองนายก อบจ.

  เบอร์ 5 นายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ – รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ผู้สมัครอิสระ

10.จังหวัดยโสธร 

  เบอร์ 1 นายวิเชียร สมวงศ์ – อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชายของ ส.ส.บุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร เขต 2 ในนามกลุ่มเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายสมหวัง จำปาหอม – ผู้สมัครในนามอิสระ

  เบอร์ 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี – อดีตนายกอบจ.ยโสธร ในนามคณะก้าวหน้า

11.จังหวัดร้อยเอ็ด 

  เบอร์ 1 นายเอกภาพ พลซื่อ – อดีต ส.ส.ลงในสายพลังประชารัฐ

  เบอร์ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ – อดีต ส.อบจ.ร้อยเอ็ด ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล – อดีตนายก อบจ. 

12.จังหวัดเลย 

  เบอร์ 1 นายชวลิตย์ น้อยดี – ทีมพัฒนา

  เบอร์ 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง – อดีตรองนายก อบจ.

  เบอร์ 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช – อดีตส.อบจ.เลย เขต อ.วังสะพุง

  เบอร์ 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ – อดีตนายก อบจ.เลย กลุ่มพัฒนา 

  เบอร์ 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ – อดีต ส.อบจ.เขตอำเภอหนองหิน กลุ่มเปลี่ยนเลย

  เบอร์ 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง – ในนามอิสระ ทนายความและอดีตผอ.กองช่าง ทต.ปากชม

13.จังหวัดสกลนคร 

  เบอร์ 1 นายชัยมงคล ไชยรบ – อดีตนายก อบจ.สกลนคร ทีมคิดต่างสร้างเมือง

  เบอร์ 2 นายชูพงษ์ คำจวง – อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบัวสว่าง สังกัดพรรคเพื่อไทย 

  เบอร์ 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล  – ลูกชายอดีต ส.ส.สกลนคร ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายวิชัย สีนุเดช – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ – นายกจ๋า อดีตนายก อบต.โพธิไพศาล กลุ่มตุ้มโฮม เมืองสกล

  เบอร์ 6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี – อดีตนายก อบจ.ปี 47-50 

14.จังหวัดสุรินทร์ 

  เบอร์ 1 นายเจ้าจอม​ เตียวเจริญโสภา​ – กลุ่มอิสระ​ อดีตนายก อบจ.

  เบอร์ 2 นายมานพ​ แสงดำ​ – คณะก้าวหน้าสุรินทร์​ อดีตนายก อบต.สลักได

  เบอร์ 3 นายวิโรจน์​ ศิลาอ่อน​ – ผู้สมัครอิสระ​

  เบ​อร์ 4 นายเมธี​ สอนจิตต์ – ผู้สมัครอิสระ​ 

  เบอร์ 5 นายพรชัย​ มุ่งเจริญพร​ – กลุ่มสุรินทร์รวมใจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 พรรคภูมิใจไทย

  เบอร์ 6 พลตรีอนุภาพ สุหร่าย – อดีตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ผู้สมัครอิสระ​

  เบอร์ 7 นายประดุจ มั่นหมาย  – ผู้สมัครอิสระ​ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย

15.จังหวัดศรีสะเกษ 

  เบอร์ 1 นายไชยยงค์ เวชกามา – ผู้สมัครอิสระ​

  เบอร์ 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ – ผู้สมัครอิสระ​

  เบอร์ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล – อดีตนายก อบจ.

  เบอร์ 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร – ผู้สมัครอิสระ​

16.จังหวัดหนองคาย 

  เบอร์ 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร – อดีตนายก อบจ.หนองคาย ทีมรักหนองคาย

  เบอร์ 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล – กลุ่มเพื่อไทยหนองคาย

  เบอร์ 3 นายกฤศภณ หล้าวงศา – อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสมคิด บาลไธสง – อดีต ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย

17.จังหวัดหนองบัวลำภู 

  เบอร์ 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน – กลุ่มก้าวหน้าหนองบัวลำภู

  เบอร์ 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ – กลุ่มรักหนองบัว พรรคภูมิใจไทย

  เบอร์ 4 น.ส.จิรายุ สนามพล – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายรงศร โสภาบุตร – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 6 นายวิชัย สามิตร – อดีต ส.ส.เขต 3 พรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 7 นายสมภาร สุขอ้วน – ผู้สมัครอิสระ

18.จังหวัดอุดรธานี 

  เบอร์ 1 นายชวนนท์ ศิริบาล – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ – คณะก้าวหน้าอุดรธานี

  เบอร์ 3 นายวิเชียร ขาวขำ – กลุ่มเพื่อไทยอุดรธานี

  เบอร์ 4 นางสาวอิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ – กลุ่มเพื่อนอุดรธานี

  เบอร์ 5 นายศักดา เกตุแก้ว – ผู้สมัครอิสระ นักธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

  เบอร์ 6 นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล – ผู้สมัครอิสระ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย

  เบอร์ 7 นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ – ผู้สมัครอิสระ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี 

  เบอร์ 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ – (นายกแอน) อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

  เบอร์ 3 นายบัณฑิต วิลามาศ – ทีมอนาคตของชาวอุบล อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่

  เบอร์ 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ – อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

20.จังหวัดอำนาจเจริญ 

  เบอร์ 1 นายสว่าง นาคพันธ์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี – อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มพลังอำนาจเริญ

  เบอร์ 3 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล – กลุ่มภูมิใจไทอำนาจเจริญ

  เบอร์ 4 นายชัยศรี กีฬา – อดีตส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายพนม ประเสริฐศรี – พี่ชายนางจันทร์เพ็ญผู้สมัครเบอร์ 2 ลงในนามอิสระ

 

ภาคกลาง 

1.จังหวัดกำแพงเพชร 

  เบอร์ 1 นายสุนทร รัตนากร – อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร กลุ่มกำแพงเพชรสามัคคี 

  เบอร์ 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร – อดีต ส.อบจ.กำแพงเพชร 

  เบอร์ 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ – ในนามคณะก้าวหน้า

2.จังหวัดชัยนาท 

  เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย – อดีตนายก อบจ.ชัยนาท

  เบอร์ 2 นายสุรพงษ์ สะอาด – ผู้สมัครอิสระ

3.จังหวัดนครนายก 

  เบอร์ 1  นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร – อดีตส.ส.พรรคไทยรักไทย 

  เบอร์ 2  นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

  เบอร์ 3  นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี

  เบอร์ 4  นายสุรชัย ชูสกุล

  เบอร์ 5 นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ – อดีตส.ว.

  เบอร์ 6 นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ

4.จังหวัดนครปฐม 

  เบอร์ 1 นายชัชวาล นันทะสาร – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ – ลูกชายคนโต “ไชยา สะสมทรัพย์” กลุ่มชาวบ้าน

  เบอร์ 3 นายพเยาว์ เนียะแก้ว – อดีตนายก อบจ. กลุ่มพลังแผ่นดิน

  เบอร์ 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ – อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ในนามเพื่อไทย

5.จังหวัดนครสวรรค์ 

  เบอร์ 1 นายศรัญ ฤกษ์รอัตการ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ –  อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ทีมพรรคเสรีรวมไทย 

  เบอร์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ – ทีมนครสวรรค์บ้านเรา

6.จังหวัดนนทบุรี 

  เบอร์ 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง – อดีต ส.ส.นนทบุรี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในนามกลุ่มพลังนนท์

  เบอร์ 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ – อดีตนายก อบจ.นนทบุรี กลุ่มผึ้งหลวง

  เบอร์ 4 นางพิมพร ชูรอด – ผู้สมัครอิสระ 

7.จังหวัดปทุมธานี 

  เบอร์ 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ – ทีมปทุมรักไทย อดีตนายก อบจ.

  เบอร์ 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง – ทีมคนรักปทุม สายพรรคเพื่อไทย

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล – อดีตนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

  เบอร์ 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา – กลุ่มคณะก้าวหน้าอยุธยา

  เบอร์ 3 ดร.นพดล อมรเวช – ในนามอิสระ ผู้ก่อตั้งพรรครวมใจไทย

9.จังหวัดพิจิตร 

  เบอร์ 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ – กลุ่มพัฒนาจ.พิจิตร

  เบอร์ 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ –  อดีตนายก อบจ.พิจิตร

  เบอร์ 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ – เจ้าของห้างชัยพงษ์พลาซา ทีมศิษย์หลวงพ่อเพชร

  เบอร์ 4 นายมาโนช  วัฒนประสิทธิ์ – อดีต สจ.เขตอำเภอทับคล้อ ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นางพัฒนียา มูละ – ผู้สมัครอิสระ

10.จังหวัดพิษณุโลก 

  เบอร์ 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายณชพล พลอาสา – คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ – อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ทีมพลังพิษณุโลก

  เบอร์ 4 นายเติมสิน  แจ้งมีสุข – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 5 นายปณต รุจนาญาณิน – ผู้สมัครทีมอิสระ

      เบอร์ 6 นาวสาวยลลดา ช่างพินิจ – ทีมพรรคเพื่อไทย

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  เบอร์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด –  อดีตนายก อบจ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 2 นายสมพร คำเนียม –  อดีตสมาชิกกองร้อย อส.จ.เพชรบูรณ์

  เบอร์ 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ – คณะก้าวหน้าเพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี  

  เบอร์ 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช-  อดีต นายก อบจ.ลพบุรี กลุ่มรักลพบุรี

  เบอร์ 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข – ในนามผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 5 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทึม รวมพลังพัฒนาลพบุรี

13.จังหวัดสมุทรปราการ

  เบอร์ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย – กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า

  เบอร์ 2  ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม – บุตรนายสมชาติ ทองอร่าม อดีตรองประธานส.อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 3 นายนำพล คารมปราชญ์ – อดีตรองนายก อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 4  นายอำนวย รัศมิทัต – อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ

  เบอร์ 5 นายธัชชัย เมตโต – ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดสมุทรสงคราม 

  เบอร์ 1 นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ 

  เบอร์ 2  นายประเสริฐ  เติมธนะศักดิ์

  เบอร์ 3 นายพิสิฐ  เสือสมิง – อดีตนายก อบจ. 

  เบอร์ 4 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ – ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี – ทีมเพื่อไทยเพื่อคนสมุทรสงคราม

15.จังหวัดสมุทรสาคร 

  เบอร์ 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล – ในนามเพื่อไทย

  เบอร์ 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์  – ทีมรักษ์สาคร

  เบอร์ 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์  – ทีมฅนทำงาน

  เบอร์ 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์  – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายสนธิญา สวัสดี – ทีมประชารัฐสมุทรสาคร

  เบอร์ 6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น – ในนามอิสระ

16.จังหวัดสิงห์บุรี 

  เบอร์ 1 นายอุดม จำปาสัก – ในนามอิสระ

  เบอร์ 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร – อดีต ส.ว.สิงห์บุรี

  เบอร์ 3 นายสุรชัย บุญลือ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสุรสาล ผาสุข – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย

17.จังหวัดสุโขทัย 

  เบอร์ 1 นายมนู พุกประเสริฐ – พี่ชายอดีตนายก อบจ.สุโขทัย ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายวิรัตน์ วิริยะ – อดีต ส.อบจ.

18.จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เบอร์ 1 พลตรีเทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ  – อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี

  เบอร์ 4 นายเสน่ห์ บุญสุข – ผู้สมัครอิสระ

19.จังหวัดสระบุรี 

  เบอร์ 1 นางสาวปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 4 ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายสัญญา บุญ-หลง –  อดีต นายก อบจ.นครนายก

  เบอร์ 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา – ผู้สมัครอิสระ

20.จังหวัดอ่างทอง 

  เบอร์ 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล – ทีมรักบ้านเกิด อดีตนายก อบจ. อ่างทอง

  เบอร์ 2 นายโยธิน เปาอินทร์ – ในนามคณะก้าวหน้า

21.จังหวัดอุทัยธานี 

  เบอร์ 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายก อบจ.อุทัยธานี

 

ภาคตะวันออก

1.จังหวัดจันทบุรี 

  เบอร์ 1 นายธนภณ กิจกาญจน์  – อดีตนายก อบจ.จันทบุรี

  เบอร์ 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี – เจ๊ดา อนาคตจันท์

  เบอร์ 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์  – สจ.หน่อย ทีมสุยจันท์

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เบอร์ 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  – ทีมแปดริ้วโฉมใหม่

  เบอร์ 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ  – กลุ่มแปดริ้วก้าวหน้า

3.จังหวัดชลบุรี 

  เบอร์ 1 นายวิทยา คุณปลื้ม – ทีมเรารักชลบุรี

  เบอร์ 2 นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง – ทีมคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 

  เบอร์ 3 นายสรายุทธ์ วงษ์แสงทอง  – อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายสภา พละวารี  – ผู้สมัครอิสระ  

4.จังหวัดตราด 

  เบอร์ 1 นายสามารถ พงษ์วัน – ลงอิสระ 

  เบอร์ 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ – อดีตนายก อบจ.ตราด กลุ่มลูกเมืองตราด

  เบอร์ 3 นายประทีป เลขาพันธ์  – กลุ่มตราดบ้านเรา

  เบอร์ 4 นายสังคม นิลฉวี – อดีตนายก อบต.ประณีต อ.เขาสมิง 

  เบอร์ 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล – ผู้สมัครอิสระ

5.จังหวัดปราจีนบุรี 

  เบอร์ 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ – อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 3 นายสุนทร วิลาวัลย์ – อดีต รมช.สาธารณสุข

  เบอร์ 4 นายอิสสรา วนิชชากร – ผู้สมัครอิสระ

6.จังหวัดระยอง 

  เบอร์ 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ – อดีตนายก อบจ.ระยอง 

  เบอร์ 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ – คณะก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง – พรรคเพื่อไทย

  เบอร์ 4 นายสุวิทย์ เหล่าฤทธิไกร

7.จังหวัดสระแก้ว

  เบอร์ 1  นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิช  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 นายสมาน บูชารัตนชัย  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง – มารดา ส.ส.สระแก้ว “ฐานิสร์-ตรีนุช” พลังประชารัฐ

  

ภาคตะวันตก

1.จังหวัดกาญจนบุรี 

  เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ – ทีมพลังกาญจน์

  เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ – ทีมพลังใหม่ อดีตนายก อบจ.กาญจนบุรี

  เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล – ทีม NEXT กาญจนบุรี

  เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ – ทีมเมืองกาญจน์ก้าวใหม่

2.จังหวัดตาก 

  เบอร์ 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ – อดีตนายก อบจ.ตาก ทีมพัฒนาตาก

  เบอร์ 2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์ – อดีตผู้สมัครส.ส. จ.ตาก เขต 3 พรรคไทยรักษาชาติ ทีมตากก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล – อดีตรองนายก อบจ.ตาก กลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาชน

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  เบอร์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ – พี่ชาย นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ. ประธานสโมสรพีทีประจวบเอฟซี

  เบอร์ 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล – ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย 

4.จังหวัดเพชรบุรี 

  เบอร์ 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ – ทีมรวมใจเพชร

5.จังหวัดราชบุรี 

  เบอร์ 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว – ทีมนิวเจน

  เบอร์ 2 นางภรมน นรการกุมพล – ทีมราชบุรีก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา – ทีมพัฒนาราชบุรี

   

ภาคใต้

1.จังหวัดกระบี่ 

  เบอร์ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล – อดีต นายก อบจ.กระบี่ 6 สมัย และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กลุ่มรักษ์กระบี่ 

2.จังหวัดชุมพร 

  เบอร์ 1  นายลิขิต ศรีชาติ – กลุ่มผึ้งงาน

  เบอร์ 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย – อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มชุมพรต้องเดินหน้า

  เบอร์ 3 นายนพพร อุสิทธิ์ – อดีตประธานสภา อบจ. ทีมพลังชุมพร

3.จังหวัดตรัง

  เบอร์ 1  นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ – ทีมกิจปวงชนคนใหม่ (ทีมนายกิจ หลีกภัย)

  เบอร์ 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย – น้องชายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง

  เบอร์ 3 นายภูผา ทองนอก – ในนามคณะก้าวหน้า กลุ่มตรังก้าวใหม่

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  เบอร์ 1 นายอำนวย ยุติธรรม – อดีตรองนายก อบต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา  น้องชายของนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ

  เบอร์ 2 นางกนกพร เดชเดโช – มารดา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

  เบอร์ 3 นายอนันต์ ทองอุ่น – อดีตท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ทีมทิศทางใหม่

  เบอร์ 4 นายอิสระ หัสดินทร์ – เจ้าของและผู้อำนวยการ รพ.นครพัฒน์ ลงในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ – อดีตเลขาของวิทยา แก้วภราดัย

  เบอร์ 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน – (ผู้การฯตี๋) อดีตผู้บัญชาการมณทลทหารบกที่ 41

  เบอร์ 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ ทีมทำทันที – อดีต นายก อบจ.นครศรีธรรมราช น้องชายของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

  เบอร์ 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน 

5.จังหวัดนราธิวาส

  เบอร์ 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน – อดีตนายก อบจ.นราธิวาส

  เบอร์ 2 นายรำรี มามะ – อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายคอยรูซามัน มะ – อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

6.จังหวัดปัตตานี 

  เบอร์ 1 นายรุสดี สารอเอง  – อดีตสมาชิก อบจ.เขต 3

  เบอร์ 2 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  – อดีตนายก อบจ.

7.จังหวัดพังงา 

  เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม  – คณะก้าวหน้าพังงา

  เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม – กลุ่มร่วมสร้างพังงา

  เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช  – อดีต นายก อบจ.พังงา

8.จังหวัดพัทลุง 

  เบอร์ 1 นายภุชงค์ วรศรี  – อดีตประธานสภา อบจ. ทีมภูมิใจพัทลุง

  เบอร์ 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  – อดีตนายก อบจ.พัทลุง ทีมพลังพัทลุง

  เบอร์ 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ  – ผู้สมัครอิสระ

9.จังหวัดภูเก็ต 

  เบอร์ 1 นายจิรายุส ทรงยศ  – อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ทีมคนบ้านเรา

  เบอร์ 2 นายเรวัต อารีรอบ  – อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมช.สาธารณสุข และอดีต ส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ ทีมภูเก็ตหยัดได้

  เบอร์ 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์  – ในนามคณะก้าวหน้า

  เบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร  – ทีมภูเก็ตปุ้นเต่

  เบอร์ 5 นายปัญญา ไกรทัศน์  – ผู้สมัครอิสระ 

10.จังหวัดระนอง 

  เบอร์ 1 นายธนกร บริสุทธิญาณี  – อดีตรองประธาน ส.อบจ.ระนอง ทีมรวมพลังระนอง

  เบอร์ 2 นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ –  อดีต ส.ว.ระนอง ทีมระนองก้าวหน้า

  เบอร์ 3 นายสมมารถ จำปาดะ – อดีตรองนายก อบต.บางหิน ผู้สมัครอิสระ

11.จังหวัดสตูล 

  เบอร์ 1 นายเกตุชาติ เกศา  – อดีตกำนัน ต.ละงู และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  – อดีตนายก อบจ.สตูล ทีมสตูลสันติธรรมปัจจุบัน

  เบอร์ 3 นายนาวี พรหมทรัพย์  – ผู้สมัครอิสระ 

  เบอร์ 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล  – ทีมเพื่อไทยอนาคตสตูล

12.จังหวัดสงขลา 

  เบอร์ 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์  – ผู้สมัครอิสระ

  เบอร์ 2 พันเอก(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล  – ทีมสงขลาประชารัฐ

  เบอร์ 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์  – ทีมพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 4 นางภัทรวรรณ ขำตรี  – ทีมเพื่อสังคม

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  เบอร์ 1  นายวิเชียร จันทร์บัว –  (ทนายแก้ว) ทนายความและกรรมการบริหารสาขาพรรคชาติพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี ในนามอิสระ

  เบอร์ 2  นายชุมพล กาญจนะ  – อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ในนามพรรคประชาธิปัตย์

  เบอร์ 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม  – อดีตนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี และอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ภูมิใจไทย ลงสมัครในนามอิสระ 

  เบอร์ 4  นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร  – ในนามอิสระ

  เบอร์ 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์  – อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในนามอิสระ

  เบอร์ 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว  – อดีตกำนัน ต.ทุ่งกง และอดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

  เบอร์ 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  – ในนามคณะก้าวหน้า

14.จังหวัดยะลา 

  เบอร์ 1 นายมุขตาร์ มะทา  – อดีตนายก อบจ.ยะลา ทีมยะลาพัฒนา

  เบอร์ 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด –  อดีตผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.ยะลา และสมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ยะลา เมื่อปี 2544 ทีมยะลาประชารัฐ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]