close

หน้าแรก

menu
search

รวมยอดผู้สมัคร “อบต.” ทั่วประเทศ 1.3 แสนคน ชิงนายกฯ คึกคัก 1.2 หมื่นคน

schedule
share

แชร์

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวัน 11-15 ต.ค. 64 มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 136,250 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 12,309 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. 123,941 คน

 

          โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จ.นครราชสีมา 7,333 คน แบ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 554 คน และ ส.อบต. 6,779 คน, จ.ศรีสะเกษ 5,621 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 479 คน และส.อบต. 5,142 คน , จ.สุรินทร์ 5,062 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 371 คน และส.อบต. 4,691 คน, จ.อุบลราชธานี 4,823 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 415 คน และส.อบต. 4,408 คน, จ.บุรีรัมย์ 4,445 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 349 คน และส.อบต. 4,096 คน

 

           จ.ขอนแก่น 3,761 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 361 คน และส.อบต. 3,400 คน, จ.มหาสารคาม 3,686 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 294 คน และส.อบต. 3,392 คน, จ.ร้อยเอ็ด 3,609 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 325 คน และส.อบต. 3,284 คน, จ.ชัยภูมิ 3,322 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 262 คน และส.อบต. 3,060 คน, จ.นครศรีธรรมราช 3,176 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 280 คน และส.อบต. 2,896 คน

 

          จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้อยที่สุด คือ จ.ภูเก็ต จำนวน 121 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. 17 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. 104 คน

 

          ทั้งนี้ มาตรา 52 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครของผู้สมัคร และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร

 

          ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ไว้ ณ ที่ปิดประกาศดังกล่าวด้วย

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]