close

หน้าแรก

menu
search

รร.สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต นำร่องใช้ระบบ Q-info ยกระดับการศึกษาทั้งระบบ

schedule
share

แชร์

       เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลของสถานศึกษา หรือ Q-Info มาใช้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 7 แห่ง โครงการนี้ได้ทดสอบใช้มากว่า 4 ปีแล้ว โดยมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและทบทวนการจัดทำ “พิมพ์เขียวการศึกษา” หรือ “Phuket Education Blueprint” ด้านการศึกษา ขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

       นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เรานำระบบ Q-info มาใช้เพื่อจัดการศึกษาและอยากดูแลเด็กให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์  ทั้งการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา พัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ เพราะนักเรียนของเทศบาลมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้าง เพื่อต่อยอดนำไปสู่การแผนการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วน

       นอกจากนี้ ระบบ Q-Info ยังช่วยยังช่วยด้านการบริหารจัดการการศึกษา ลดเวลาการทำงานของครูด้านเอกสาร เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยเป้าหมายต่อไปของระบบที่เรานำมาใช้คือ การนำไปแก้ปัญหาเด็กที่จบการศึกษาแต่ไม่มีงานทำ ซึ่งเชื่อว่าระบบนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้เด็กมีงานทำ สอดคล้องกับปะเภทงานตามบริบทความเป็นเมืองภูเก็ตได้ในอนาคต นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าว

       ด้าน ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้กล่าวถึงการนำระบบ Q-Info มาใช้ว่า  ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ได้ทดลองใช้งานระบบ Q-Info ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งระบบการศึกษาในเทศบาลนครภูเก็ต โดยปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีบุคลากรครู 658 คน นักเรียน 9,668 คน ใช้ระบบ Q-info ในการจัดการศึกษาและติดตามข้อมูลการเรียนการสอนที่เปิดสอนทั้งสิ้น 2,729 วิชา ตลอดปีการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยในการบริหารจัดเก็บ ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลอย่างครบวงจร

       ดร.ไกรยส กล่าวต่อว่า ในระยะเวลา 4 ปี ที่ใช้งานระบบ Q-info จำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.5 ของทั้ง 7 สถานศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 4 ปีการศึกษา รวมทั้งแนวโน้มการลาออกจากระบบการศึกษาของทั้ง 7 โรงเรียนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง มีค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียนติด 0 สะสมเกิน 3 วิชาใน 1 ปีการศึกษา ที่ลดลงมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ใช้งานระบบ Q-info ในขณะที่จำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.5 ของทั้ง 7 สถานศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 4 ปีการศึกษา รวมทั้งแนวโน้มการออกจากระบบการศึกษาของทั้ง 7 โรงเรียนการลดลงอย่างต่อเนื่อง ดร.ไกรยส กล่าว

       “ทั้งนี้การศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้ เพราะผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับเทศบาลจนถึงระดับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบครบวงจร จนปัจจุบันสำนักการศึกษาและโรงเรียนในเทศบาลภูเก็ต ได้เลิกใช้กระดาษในการจัดการข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่แล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนและระบบการศึกษาดิจิตอลเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้” ดร.ไกรยสกล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]