close

หน้าแรก

menu
search

ยูเนสโกรับรอง “ทน.ขอนแก่น” สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ Zoom การประกาศผลการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่าด้วย “เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก” (THE UNESCO GLOBAL NETWORK OF LEARNING CITIES: GNLC) โดยมี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก /กอง พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน ตัวแทนจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด พี่น้องชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

          นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่น (ทน.) ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ได้มีการประกาศชื่อเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของ UNESCO (GNLC) ซึ่งเป็นการเชิดชูความพยายามอันโดดเด่นในการทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจริงได้สำหรับทุกคนในระดับท้องถิ่น ยูเนสโกประกาศรายชื่อเมืองที่เป็นสมาชิกใหม่ในการประชุมระดับสูงแบบเสมือนจริง ‘เสริมศักยภาพผู้เรียนทุกวัย: เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกพลิกโฉมชีวิต’ (Empowering Learners of All Ages: UNESCO Learning Cities Transform Lives) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ กรุงปารีส

          ผลปรากฏว่า ทน.ขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานครและเทศบาลนครยะลา และเป็น 1 ใน 64 เมืองจาก 35 ประเทศทั่วโลก ในฐานะการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ขอนแก่นจะได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวในระดับโลกเพื่อสนับสนุนและเร่งรัดกระบวนการให้มีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันเชิงนโยบาย การเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่สมาชิกเครือข่ายฯ การสร้างความเชื่อมโยง ความเป็นหุ้นส่วน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ 

          นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยการรับรองสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ทน.นครขอนแก่น กับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ที่ได้ดำเนินโครงการวิจัย “ขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO” โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ขอนแก่นมีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ประกอบกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชาวขอนแก่นทุกคน จนเกิดเป็นความสำเร็จในครั้งนี้

          ด้าน นางออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวว่า เมืองต่าง ๆ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้สิทธิด้านการศึกษากลายเป็นความจริงที่จับต้องได้สำหรับผู้คนทุกวัย ด้วยการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ เครือข่ายจึงประกอบด้วยเมืองสมาชิกทั้งหมด 356 เมืองจากทั่วโลก ซึ่งแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติการและปูทางสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับพลเมือง 390 ล้านคน

          ทั้งนี้ เครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก หรือ UNESCO GNLC มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและเร่งรัดให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เมืองต่าง ๆ พัฒนาสู่การเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญคือ เป็นเมืองที่สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในทุก ๆ ภาคส่วน เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนทั้งหลายของตน เมืองแห่งการเรียนรู้ใหม่เหล่านี้ได้รับการเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เงื่อนไขสำคัญในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้คือ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารของทางการเมืองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนต้องมีประวัติที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]