close

หน้าแรก

menu
search

ยันงบฯปี 64 ล่าช้าไม่เกินต.ค. เตรียมเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างภายในพ.ย.

schedule
share

แชร์

  สำนักงบประมาณยันงบปี 64 ล่าช้าไม่เกิน ต.ค. ไม่กระทบเงินเดือนขรก. – เตรียมเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างภายในพ.ย.

  หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน ในสัดส่วนร้อยละ 25 หรือราว 8 แสนล้านบาท เพื่อให้ส่วนราชการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่างไม่สะดุด ทดแทนงบประมาณปี 64 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ จึงมีทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 แจ้งให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ทราบว่าด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดแล้ว และผู้อํานวยการสํานักงบประมาณได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  นายเดชาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ต้องปรับลดงบประมาณของส่วนราชการที่ยังไม่มีความจำเป็นและสามารถชะลอได้ เพื่อนำไปใช้เป็นงบเยียวยา บรรเทา และแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การจัดทำงบประมาณล่าช้าออกไป 3-4 สัปดาห์ ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างรอเข้าสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2-3 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน และวุฒิสภาระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน เมื่อผ่านทั้ง 2 สภาจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ มีผลบังคับใช้เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 ภาพรวมจะไม่กระทบต่อการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง รวมถึงงบลงทุนในรายการที่ผูกพันหรือทำสัญญาไว้แล้ว ซึ่งสำนักงบฯจะอนุมัติงบให้ตามสัญญาดังกล่าว ส่วนที่จะต้องชะลอไว้ก่อนเป็นด้านงบลงทุนใหม่ของปีงบประมาณ 64

  เมื่อคาดการณ์ว่างบประมาณปี 64 จะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนตุลาคม หลังร่างงบประมาณฯ ผ่านสภาฯในวาระ 2 และ 3 แล้ว ส่วนราชการเองต้องเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 60 วัน ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนจึงน่าจะสามารถทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างได้ เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

  สำหรับงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในเดือนกันยายน 2563 ที่ไม่สามารถจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้ในวันที่ 10 ตามกำหนด นายเดชาภิวัฒน์กล่าวว่า เป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่ต้องไปบริหารจัดการเองเนื่องจากการตั้งงบประมาณจะตั้งไว้คราวละ 5 ปี บางปีเหลือ บางปีขาด ในส่วนที่ขาด สถ.ต้องบริหารจัดการจากงบที่เหลือในปีอื่นที่ได้ให้ไว้  ยืนยันว่างบไม่ได้ขาด เพียงแต่มีปัญหาจากการเปลี่ยนระบบ จากการจ่ายผ่าน อปท. มาเป็นจ่ายตรงถึงผู้มีสิทธิผ่านระบบ E-Payment ทำให้การคำนวณจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง ทั้งนี้ เตรียมหารือกับ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเบี้ยในปี 2564 ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]