close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทย แจ้ง อปท.ต้องเลิกสำเนาเอกสาร แต่ต้องซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเอง!!!

schedule
share

แชร์

       เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน) โดยขอให้จังหวัดแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

       1. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.1 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อรองรับการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการลงทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. โดยกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ให้เป็นไปตามราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

1.2 กรณีการจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       2.รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือนจนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการยกเลิกสำเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ในการให้บริการประชาชนครบถ้วน

 

31 ธันวาคม 2561

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]