close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทย เสียงเข้ม อปท.ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ไม่เป็นกลาง บทลงโทษหนัก มีทั้ง จำคุก ทั้งปรับ

schedule
share

แชร์

       กระทรวงมหาดไทย ได้ทำการส่งหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ใจความสำคัญระบุว่าจากกรณีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2561 เรื่องให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จะนำไปสู่การเลือกตั้งต่อไป เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

       1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2.แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใดๆเนื่องจากเป็นความผิดและมีบทกำหนดโทษ 
       3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมาย

       โดยในหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส. ได้มีการแนบ สรุปความผิดและบทกำหนดลงโทษตามกฎหมายมี่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีความผิดและมีบทลงโทษตาม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง จำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ได้มีการเน้นย้ำ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ทราบถึงบทลงโทษดังกล่าว

 

13 มกราคม 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล…

schedule
สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมกา…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชก…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]