close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยเยียวยา 2 เงื่อนไข 98 ครูเด็กเล็ก อปท. กลับเข้ารับราชการ

schedule
share

แชร์

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) เปิดเผยถึงผลการพิจารณามาตรการเยียวยาครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 98 คน จากกรณี ที่มีการบรรจุเมื่อปี 2554 – 2556 จำนวน 27,000 คน ที่ปรากฏภายหลังว่า มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่ง ก.ท. กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2552 จึงเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมติ ก.ท. ตั้งแต่ปี 2558-2562

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ของ กท.ได้ข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั้ง 98 คน โดยเห็นว่า ความผิดพลาดมาจาก “ความสำคัญผิด” ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลิ่นเล่ออย่างร้ายแรง และไม่ปรากฎว่า กระบวนการสรรหาด้วยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น มีความไม่ถูกต้องในขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุที่สมควรจะพิจารณาเยียวยาบุคคลทั้ง 98 ราย

  โดยให้ นายก อปท. ที่ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 98 คน สังกัดอยู่ มีคำสั่งให้ครูทั้งหมดออกจากราชการ เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตามมติของ ก.จังหวัด (ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี) โดยมีผลย้อนไป ณ วันที่บรรจุและแต่งตั้ง จากนั้นให้มีการดำเนินการเยียวยา ดังนี้

  1. กรณีบุคคลใดที่ปัจจุบันได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา) แล้วให้นายกเทศมนตรี มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนั้น ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กใหม่ในวันเดียวกันกับที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ให้มีผลตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  2. กรณีบุคคลที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา) ให้บุคคลกลุ่มนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมให้ได้รับคุณวุฒิดังกล่าวภายใน 4 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยให้นายก อปท. สงวนตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กนั้นไว้ เพื่อรองรับบุคคลดังกล่าว และให้จัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ต่อไป ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ และเมื่อได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้ว ก็ให้นายก อปท. มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนั้นให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่ได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าว

  ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้ครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการเยียวยาดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และดูแลเด็กเล็กให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้สมกับวัยของเด็ก ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนที่จะมีการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับประถมศึกษาต่อไป”

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]