close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยเผยแนวปฏิบัติสำหรับ อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยวชายหาด

schedule
share

แชร์

  กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่เอกสาร แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด โดยมีแนวปฏิบัติ 7 ข้อสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล ประกอบด้วย 1. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม 2.ให้พนักงานบริการนักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน 3.จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ 4.ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง 5.มีถังขยะสภาพดีมีฝาปิดจำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน 6.ให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแก่นักท่องเที่ยวทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตน ขณะใช้บริการ 7.มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกสถานที่

  ด้านแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว 1. สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และอาจสวมใส่แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) 3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 5.ขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 6.พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  สำหรับนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด 1.สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้งดใช้บริการและพบแพทย์ทันที 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด 3.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ำ และลดการตะโกนระหว่างเล่นน้ำ 5. กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก 6.ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด


เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]