close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยเผยมาตรการ 4 ด้าน รับเปิดเทอมปฐมวัย-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น เข้มครู 1 คุมเด็ก 5 คน-เปลี่ยนชุดใหม่ก่อนเข้าเรียน

schedule
share

แชร์

  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในหนังสือ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน และผู้ปกครอง ดังนี้

  ด้านอาคารสถานที่ ให้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและความสะอาด เช็ดถูพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นเรื่องความถ่ายเทของอากาศ เตรียมสถานที่ให้พร้อมรับกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่าง และเตรียมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือให้พร้อมใช้งาน

  ด้านบุคลากร กำหนดสัดส่วนครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก  ต่อเด็กในอัตรา 1 : 5 หรืออย่างน้อย 1 : 10 หากบุคลากรไม่เพียงพอให้ดำเนินการหาโดยเกลี่ยจากอปท. หรือรับสมัครจิตอาสา หรือจ้างเหมาโดยใช้งบของ อปท. พร้อมทั้งกำหนดให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

  ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน จัดให้มีการคัดกรองเด็ก และลงทะเบียนผู้ปกครองที่จะมารับ-ส่งเด็ก พร้อมมีจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กก่อนเข้าเรียน พร้อมจัดทุกกิจกรรมใหม่มีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

  ด้านผู้ปกครอง หากพบว่าบุตรหลานมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดเรียน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงทำความสะอาดและจัดเตรียมของใช้ส่วนบุคคลของเด็กให้เพียงพอ และพาเด็กอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]