close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยเผยมาตรการ 4 ด้าน รับเปิดเทอมปฐมวัย-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น เข้มครู 1 คุมเด็ก 5 คน-เปลี่ยนชุดใหม่ก่อนเข้าเรียน

schedule
share

แชร์

  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในหนังสือ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดดำเนินการด้านความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน และผู้ปกครอง ดังนี้

  ด้านอาคารสถานที่ ให้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและความสะอาด เช็ดถูพื้นผิวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นเรื่องความถ่ายเทของอากาศ เตรียมสถานที่ให้พร้อมรับกิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่าง และเตรียมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือให้พร้อมใช้งาน

  ด้านบุคลากร กำหนดสัดส่วนครู/ ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก  ต่อเด็กในอัตรา 1 : 5 หรืออย่างน้อย 1 : 10 หากบุคลากรไม่เพียงพอให้ดำเนินการหาโดยเกลี่ยจากอปท. หรือรับสมัครจิตอาสา หรือจ้างเหมาโดยใช้งบของ อปท. พร้อมทั้งกำหนดให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

  ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน จัดให้มีการคัดกรองเด็ก และลงทะเบียนผู้ปกครองที่จะมารับ-ส่งเด็ก พร้อมมีจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กก่อนเข้าเรียน พร้อมจัดทุกกิจกรรมใหม่มีการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

  ด้านผู้ปกครอง หากพบว่าบุตรหลานมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้หยุดเรียน และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงทำความสะอาดและจัดเตรียมของใช้ส่วนบุคคลของเด็กให้เพียงพอ และพาเด็กอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]