close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยสั่งท้องถิ่น คุมการบริจาคสิ่งของช่วยวิกฤติโควิด หวั่นเป็นจุดแพร่ระบาด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 18 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2311 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่ดครัด

  เนื่องจากมีประชาชนและภาคเอกชนประสงค์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้แจ้งประสานไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลจัดการเพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รอการรับมอบสิ่งของยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่ดครัด เพื่อควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเวลารับความช่วยเหลือดังกล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]