close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยสั่งท้องถิ่น คุมการบริจาคสิ่งของช่วยวิกฤติโควิด หวั่นเป็นจุดแพร่ระบาด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 18 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2311 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่ดครัด

  เนื่องจากมีประชาชนและภาคเอกชนประสงค์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้แจ้งประสานไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลจัดการเพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รอการรับมอบสิ่งของยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่ดครัด เพื่อควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเวลารับความช่วยเหลือดังกล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]