close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยสั่งท้องถิ่น คุมการบริจาคสิ่งของช่วยวิกฤติโควิด หวั่นเป็นจุดแพร่ระบาด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 18 เมษายน 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2311 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่ดครัด

  เนื่องจากมีประชาชนและภาคเอกชนประสงค์บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้แจ้งประสานไปยังจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบก่อน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลจัดการเพื่อให้การส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รอการรับมอบสิ่งของยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่ดครัด เพื่อควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเวลารับความช่วยเหลือดังกล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]