close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

schedule
share

แชร์

          วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

          โดยระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมหลายแห่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

 

          ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งการใช้งบประมาณเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดรถรับส่งประชาชนไปฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ราชการกำหนดมหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

มหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

มหาดไทยซักซ้อมท้องถิ่น บริหารจัดการงบฉีดวัคซีนโควิด

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]