close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยจี้ท้องถิ่นปราบ “จุดไฟเผา” เจอจับคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับ 2.5 หมื่นบาท

schedule
share

แชร์

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0804.5/ว 0924 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้จังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 กำหนดให้การกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อนสิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดอันทำให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือ ผู้ที่ต้องประสบเหตุดังกล่าว ถือเป็นเหตุรำคาญ โดยถือว่าการเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ และการเผาป่าที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เขม่า เถ้า เป็นการ “ก่อเหตุรำคาญ” เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการตามกฎหมายดังกล่าว

  เบื้องต้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกหนังสือคำสั่งให้ระงับเหตุ และหากผู้ก่อเหตุไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้ อปท.ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ หากพบว่ามีการจุดไฟเผาเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]