close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยจี้ท้องถิ่นปราบ “จุดไฟเผา” เจอจับคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับ 2.5 หมื่นบาท

schedule
share

แชร์

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0804.5/ว 0924 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้จังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 กำหนดให้การกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อนสิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดอันทำให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือ ผู้ที่ต้องประสบเหตุดังกล่าว ถือเป็นเหตุรำคาญ โดยถือว่าการเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ และการเผาป่าที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เขม่า เถ้า เป็นการ “ก่อเหตุรำคาญ” เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการตามกฎหมายดังกล่าว

  เบื้องต้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกหนังสือคำสั่งให้ระงับเหตุ และหากผู้ก่อเหตุไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้ อปท.ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ หากพบว่ามีการจุดไฟเผาเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]