close

หน้าแรก

menu
search

มหกรรม Learn เล่น เห็น Local

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน สานพลังหนุนท้องถิ่น จัดงาน “มหกรรม Learn เล่น เห็น Local” ซึ่งพื้นที่โชว์ศักยภาพของพี่น้องท้องถิ่นกว่า 47 พื้นที่จากทั่วประเทศ เพราะเล็งเห็นว่า “เด็กและเยาวชน” คือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ท้องถิ่น” โดยกลุ่มคนเหล่านี้สามารถลุกขึ้นมาออกแบบท้องถิ่นที่อยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ และร่วมสร้างท้องถิ่นที่เป็นของประชาชนทุกคนจริง ๆ

          การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานครึ่งทางของการสร้าง “ระบบสนับสนุนเด็กและเยาวชน 6+1 ร่างไอเดียนวัตกรรมทางสังคม และสถานีการเรียนรู้” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ โชว์ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายที่ได้บ่มเพาะกันมาเป็นอย่างไร ความฝัน ความหวัง ของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ในท้องถิ่นหน้าตาเป็นแบบไหน ได้เห็นพื้นที่เรียนรู้ที่จะถูกกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคอย่างแท้จริงด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

          โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายกว่า 30 องค์กรเข้าร่วมชมผลงานของเด็กและเยาวชนพร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อต่อยอดร่างไอเดีย ก่อนที่ทุกท้องถิ่นจะนำไปทำให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของตัวเองพร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับร่างไอเดียนวัตกรรมยอดเยี่ยม

          นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า เด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ เด็กคนนั้นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าเขาจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม ซึ่งเป็นภารกิจของ อปท. ที่จะต้องส่งเสริมให้มีพื้นที่เรียนรู้และเติบโตอย่างปลอดภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคใหม่ ปัจจุบัน สถ. มีความพร้อมที่ส่งเสริมให้ อปท. ขับเคลื่อนงานสภาเด็กเยาวชนท้องถิ่น

          ด้าน นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวชวนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเด็กเยาวชนตระหนักถึง “4C” Soft Skills ทักษะที่เด็กยุคใหม่ที่ต้องมี คือ การสื่อสาร (communication) การทำงานร่วมกัน (collaboration) การคิดเชิงวิพากษ์ (critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้พัฒนาทักษะเหล่านี้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม และที่สำคัญเด็กเยาวชนเองจะต้องมีส่วนในการให้คะแนนกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีส่วนช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างไร และสภาเด็กและเยาวชนต้องส่งเสียงดัง ๆ บอกผู้ใหญ่ว่าพวกเขาต้องการอะไรด้วย

          ส่วน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธาน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ชี้ให้เห็นว่า กระแสการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกำลังเติบโตในหลายประเทศ ถ้าประเทศไทยต้องการให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะต้องไม่ใช่แค่การรับฟังพวกเขา แต่ต้องให้เอาข้อเสนอของเด็กเยาวชนไปพิจารณาและนำไปสู่ลงมือจริงด้วย สิ่งที่จะต้องช่วยกันเฝ้ามอง คือ การที่เด็กและเยาวชนดูเสมือนว่ามีส่วนร่วม แต่กลับถูกครอบงำทางความคิดโดยผู้ใหญ่ ทำให้เด็กและเยาวชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงอยากชวนให้สภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งที่เชื่อมโยงกับสภาท้องถิ่น นำข้อเสนอของตนเอง และสภาท้องถิ่นต้องรับฟังและรับข้อเสนอต่าง ๆ ไปดำเนินการต่อ เป็นต้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]