close

หน้าแรก

menu
search

มท. แจงแนวเบิกงบ อพปร.-จัดหาชุดป้องกัน จนท. – ผู้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19               

  โดยระบุว่า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค้นหา ติดตาม และคัดกรองคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ อพปร. ได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

  ด้านประชาชนในเขต อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ว่างงานและเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมิลำเนา ให้ อปท. แจ้งประชาชนที่ต้องการจะทำงานในพื้นที่ขึ้นทะเบียนกับ อปท. และขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับโครงการที่สามารถใช้แรงงานราษฎรได้ สำหรับ อปท. ที่จำเป็นต้องจ้างงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดมอทอ 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นอกจากนั้น ยังให้ อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตลาด เป็นต้น เพื่อให้สวมใส่ในขณะปฎิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

               

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]