close

หน้าแรก

menu
search

มท.เตือน ท้องถิ่นเตรียมพร้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ระบาด

schedule
share

แชร์

        กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจ้งเตือน อปท.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 หลังกระทรวงสาธารณสุขพบตัวเลขผู้ป่วยเดือนมกราคมพุ่งเกือบ 4,000 ราย

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงต้นปี 2562 ค่อนข้างรุนแรง โดยมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ป่วยสะสม 3,968 ราย โดยผู้ป่วยในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ถึงร้อยละ 50 คาดการณ์ว่าในปี 2562 มีโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ซึ่งคาดว่าอาจจะมีผู้ป่วยทั้งปี 2562 ถึง 95,000 ราย รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าที่กำหนด

       ด้านกรมควบคุมโรคพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ มีโรคประจำตัว และบุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในขณะนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียน และเรือนจำ เป็นต้น

       ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ในปี 2562 กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือ อปท. ดังนี้

       โรคไข้เลือดออก ให้ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหน่วยงานราชการทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งแจ้งหน่วยงานทั้งเทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอ

       โรคไข้หวัดใหญ่ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมให้หน่วยงานดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะบุคคลในพื้นที่เสี่ยง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]