close

หน้าแรก

menu
search

มท.ย้ำบทบาทท้องถิ่น ป้องกัน-แก้ไข มิใช่ ปราบปรามยาเสพติด

schedule
share

แชร์

       เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรณีที่ได้นำเรื่องขอหารือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เกี่ยวกับการดำเนินภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

       ซึ่งปรากฎว่าที่ประชุมมีมติกำหนดว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยอันเป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท. ขณะที่การปราบปรามยาเสพติดไม่ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของ อปท. นอกจากนี้ ยังแจกแจงขอบเขตของภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถทำได้คือ 1) การจัดทำสื่อ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน 2) การทำกิจกรรมหรือการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) การจัดกิจกรรมในการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด รักษา ฟื้นฟู 4) การจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ ตรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบำบัด รักษา ฟื้นฟู หรือติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาพื้นฟู

       ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับแจ้งจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ. นนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้วระบุว่า การใช้เงินอุดหนุนของเทศบาลนครปากเกร็ด ในการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 852,500 บาท จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้สำหรับตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด เป็นการเบิกจ่ายที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารงานปกครอง และแจ้งให้เรียกเงินคืนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งคืนคลัง

       ภายหลัง ศอ.ปส.จ.นบ. ได้ดำเนินการหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งขณะนั้น สถ. แจ้งว่า หากการดำเนินการเป็นไปเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก็เป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ดังนั้น อปท. จึงสามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับอำเภอเพื่อจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องสงสัยได้ แต่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 ยังมีความเห็นต่างอยู่ ทำให้สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลาง และเจ้าภาพในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติเรื่องดังกล่าว

 

อ่านประกาศเพิ่มเติม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]