close

หน้าแรก

menu
search

มท.ชงจัดสรรงบกลาง 67.2 ล้านบาท มอบท้องถิ่นจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา 800 ลำ

schedule
share

แชร์

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 อนุมัติงบกลางประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 800 ลำ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 67,200,000 บาท เฉลี่ยแล้วในราคาลำละ 84,000 บาท

  โดยงานนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ในการจัดทำคำขอพร้อมเอกสารประกอบเพื่อขอความตกลงไปยังสำนักงบประมาณด้วยตนเอง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีใบเบิกทางไว้ให้ เพื่อขอจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั้งสิ้น 704 โครงการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศจำนวน 704 แห่งที่ได้เสนอโครงการไว้

  สำหรับคุณสมบัติของเรือที่ใช้ในโครงการราคาลำละ 84,000 บาทนั้น เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสทั้งลำแบบหัวมน ท้ายตัด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 แถว พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ ชูชีพสีส้ม 3 ตัว ไม้พายจากพลาสติกลอยน้ำยาวไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 2 อัน เชือกสำหรับผูกเรือไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น และชุดเครื่องมือประจำเรือ 1 ชุด

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 2628 เพื่อแจ้งให้อปท.ทราบว่า ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ในระหว่างการทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และขอให้อปท.ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในท้ายประกาศว่า จะลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้สำนักงบประมาณแจ้งอนุมัติแล้วเท่านั้น

อ่านประกาศแนบท้ายเพิ่มเติม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]