close

หน้าแรก

menu
search

มท.ชงจัดสรรงบกลาง 67.2 ล้านบาท มอบท้องถิ่นจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา 800 ลำ

schedule
share

แชร์

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 อนุมัติงบกลางประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 800 ลำ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 67,200,000 บาท เฉลี่ยแล้วในราคาลำละ 84,000 บาท

  โดยงานนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ในการจัดทำคำขอพร้อมเอกสารประกอบเพื่อขอความตกลงไปยังสำนักงบประมาณด้วยตนเอง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีใบเบิกทางไว้ให้ เพื่อขอจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั้งสิ้น 704 โครงการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศจำนวน 704 แห่งที่ได้เสนอโครงการไว้

  สำหรับคุณสมบัติของเรือที่ใช้ในโครงการราคาลำละ 84,000 บาทนั้น เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสทั้งลำแบบหัวมน ท้ายตัด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 แถว พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ ชูชีพสีส้ม 3 ตัว ไม้พายจากพลาสติกลอยน้ำยาวไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 2 อัน เชือกสำหรับผูกเรือไม่น้อยกว่า 10 เมตร 1 เส้น และชุดเครื่องมือประจำเรือ 1 ชุด

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 2628 เพื่อแจ้งให้อปท.ทราบว่า ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ในระหว่างการทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และขอให้อปท.ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในท้ายประกาศว่า จะลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้สำนักงบประมาณแจ้งอนุมัติแล้วเท่านั้น

อ่านประกาศแนบท้ายเพิ่มเติม

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]