close

หน้าแรก

menu
search

พิษโควิด! อธิบดี สถ.สั่งงดจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2563 – เรียกคืนงบประมาณการจัดงาน

schedule
share

แชร์

  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในหนังสือเรื่อง การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระบุว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเด็ก ครู และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และบุคคลทั่วไปที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงความกังวลเรื่องระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมที่อาจจะไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

  สถ.จึงขอแจ้งไปยัง อปท.เจ้าภาพ ให้งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นในปีนี้ ประกอบด้วย 1) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. 2) โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3) โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ 4) โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย และ 5) โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับส่วนกลางและระดับกลุ่มจังหวัด

  นอกจากนี้ ยังขอให้ อปท.เจ้าภาพส่งคืนเงินงบประมาณจากการงดจัดกิจกรรมให้ สถ. ด้วย เว้น กรณีโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัด หากได้ดำเนินโครงการไปบางส่วนแล้ว ไม่ต้องส่งคืนเงินงบประมาณ แต่ขอให้รายงานผลการดำเนินการนั้นให้ สถ.ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

รายชื่อ อปท.เจ้าภาพ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]